Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Viedais ciems “Ramata”” uzsāk projekta “STEAM bite” īstenošanu

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā, Valmieras novada pašvaldība aicināja Valmieras novada biedrības, nodibinājumus un neformālās iedzīvotāju grupas pieteikt sabiedrībai nozīmīgus projektus iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Viedais ciems “Ramata”” – Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) “Dārziņš” (adrese Ramatā) izglītojamo vecāki (Žanete Damošjus-Tauriņa, Inga Erdmane, Jānis Milts, Danija Pudnika-Linde, Ēriks Pudniks-Linde, Inga Rokpelne, Linda Zelta, Rinalds Zelts) apvienojās iedzīvotāju iniciatīvas grupā, lai īstenotu projektu, kura mērķis ir, izmantojot Latvijā jaunu sociālo konceptu “viedie ciemi”, kopīgi īstenot Ramatas kopienas apmācības programmēšanas pamatos, nodrošinot regulāras nodarbības Mazsalacas PII “Dārziņš” (adrese – Ramatā) izglītojamiem.

Ņemot vērā, ka 21. gadsimta būtiskākās sociālās prasmes, kuras mums katram ir nepieciešams vingrināt un uzlabot: prasme sadarboties, skaidri izteikties gan mutiski, gan rakstiski, sniegt pamatotu atgriezenisko saiti, empātija, – iet roku rokā ar jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu un vēlmi aizvien apgūt jaunas lietas, ir iegādāti TTS Bee-Bot roboti, kuri palīdz jau pirmsskolēniem attīstīt matemātikas, valodas un pašizpausmes prasmes, kā arī palīdz veidot cēloņu un seku sakarības, vadīt ierīci un programmēt.

Nākošais solis ir izveidot nodarbību plānus un metodiskos materiālus, iekļaujot arī Ramatas apkārtnes nozīmīgākās vietas. Līdz mācību gada beigām tiks pasniegtas nodarbības un ar projekta rezultātiem iepazīstinātas Mazsalacas apvienības kopienas. Projekta rezultātā apvienībā būs darbībā pierādījis sevi jēdziens un koncepcija “viedais ciems”.

Informāciju sagatavoja: Inga Rokpelne