Iedzīvotāju aptauja “Kā uzlabot pašvaldību mājaslapu atklātību?”

Biedrība  “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) sadarbībā ar Norvēģijas, Lietuvas nodaļām veic aptauju Pašvaldību atklātības indeksa uzlabošanas nolūkos. 

Jau trešo gadu pēc kārtas biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir izveidojusi pašvaldību atklātības indeksu (PAI), vērtējot pašvaldību mājaslapās pieejamo informāciju. Tas ļauj sekot līdzi tam, vai pašvaldības veicina savu atklātību konkrētās jomās un kādas ir vadošās tendences, labās un sliktās prakses piemēri.

Plašāk par to šeit:

Iegūtie dati no pašvaldību iedzīvotājiem palīdzēs novērtēt viņu pārstāvētās pašvaldības mājaslapas pieejamību, pielietojamību un to, kas ir iedzīvotāju galvenie informācijas avoti, lai uzzinātu par aktualitātēm pašvaldībā.

Aptauja ir anonīma un ievāktos datus Delna izmantos metodoloģijas uzlabošanā.

Aicinām iesaistīties un veltīt laiku, lai aizpildītu aptauju!