Iedzīvotājiem izmaksāti krīzes pabalsti ārkārtējās situācijas laikā

Lai palīdzētu Valmieras novada deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem ārkārtējās situācijas radītu apstākļu dēļ nav līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, Valmieras novadā apvienotajās pašvaldībās 2020. un 2021. gada pirmajā pusgadā piešķirts pabalsts krīzes situācijā.

2020.gada 16. aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti lēma par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā 80 EUR apmērā vienai personai mēnesī un papildus 50 EUR mēnesī par katru nepilngadīgu bērnu. 2020. gadā izsniegti 130 pabalsti 18230 EUR apmērā. Savukārt no 2021. gada 25. marta Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē lemts turpmāk krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam, noteikt 150 EUR apmērā vienai personai mēnesī, papildus saglabājot 50 EUR mēnesī par katru ģimenē esošu nepilngadīgu bērnu. 2021. gadā kopā izsniegti 63 pabalsti 10900 EUR apmērā.

2020.gadā bijušajā Burtnieku novada pašvaldībā krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā piešķirts divām personām 870 EUR apmērā, savukārt 2021. gadā septiņām personām 1060 EUR apmērā. Krīzes pabalsts šajā pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 pilngadīgai personai bija 120 EUR mēnesī un papildus 50 EUR par katru ģimenē esošu nepilngadīgu bērnu.

Bijušajā Kocēnu novada pašvaldībā 2020. gadā pabalstu krīzes situācijā, kas saistīts ar Covid-19 ietekmi, piešķīra divām ģimenēm, kopumā astoņām personām. Pabalstos izmaksātā summa 2550 EUR. 2021. gadā šāds pabalsts nav pieprasīts un piešķirts. Ārkārtējās situācijas krīzes pabalsta apjoms bijušā Kocēnu novada teritorijā bija 100 EUR vienai personai un papildus 50 EUR mēnesī par katru nepilngadīgu bērnu.

Krīzes pabalsta apjoms ārkārtējās situācijas laikā bijušajā Mazsalacas novada pašvaldībā bija 80 EUR vienai personai. 2020. gadā bijušā Mazsalacas novada pašvaldībā pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saņēmušas piecas personas, izmaksāts 1120 EUR. No tiem viena persona saņēmusi pabalstu četrus mēnešus, divas personas divus mēnešus un divas personas trīs mēnešus. 2021. gadā šāds pabalsts nav pieprasīts un piešķirts.

Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā 2020. un 2021. gadā bija pieejams arī bijušajā Beverīnas, Strenču, Rūjienas un Naukšēnu novada teritorijā, tomēr neviens iedzīvotājs šajā laikā posmā to nepieprasīja.

Pabalstu krīzes situācijā 2020. un 2021. gada pirmajā pusē piešķīra mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Krīze ārkārtējās situācijas kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms ārkārtējās situācijas iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību.

Krīzes pabalstu nodrošināšanas izdevumus pašvaldībām ar mērķdotācijām daļēji kompensēja valsts. 2020. gadā un 2021. gada sākumā krīzes pabalstiem 50 %, bet ne vairāk kā 40 EUR mēnesī vienai personai. Savukārt pašvaldības papildu piešķirto pabalstu krīzes situācijā katram bērnam līdz 18 gadiem 50 EUR apmērā mēnesī, valsts kompensēja 100% apmērā. Savukārt 2021.gada sākumā tika valstiski veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Grozījumi likumā noteica palielināt valsts nodrošināto mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 % apmērā no iedzīvotājam izmaksātā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 75 EUR mēnesī vienam cilvēkam. Vienlaikus nosakot, ka krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā iespējams saņemt, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Jaunajā Valmieras novadā vienota sociālo pabalstu sistēma būs izstrādāta un pieejama no 2021.gada 1.oktobra, to apstiprinās un par to lems Valmieras novada pašvaldības dome