Iedzīvotājiem ar derīgu pasi nav obligāti jāizņem personas apliecība jeb eID karte

eID karte

Personām, kurām līdz šī gada 30. aprīlim ir izsniegta tikai pase, elektroniskā identifikācijas (eID) karte būs obligāta tad, kad beigsies pases derīguma termiņš, paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi “Personu apliecinošu dokumentu likumā”, ko Saeima pieņēma 2023. gada 23. februārī. Grozījumi paredz, ka personas apliecības jeb eID kartes kā personu apliecinoša dokumenta ieviešana notiks pakāpeniski un iedzīvotājiem vairs nebūs pienākuma šo dokumentu noformēt līdz šī gada 1. maijam. Kamēr Latvijas iedzīvotājam, pilsonim vai nepilsonim ir derīga pase, eID karte nebūs obligāta līdz pat 2031. gadam.

Vienlaikus personām no 15 gadu vecuma, apmeklējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, eID karte tiks noformēta kā primārais un obligātais personu apliecinošais dokuments. Pase turpmāk būs izvēles dokuments, kas tiks noformēts, ja personai būs tāda vēlme.

Šie likuma grozījumi attiecas uz visām iedzīvotāju grupām, tai skaitā senioriem, kā arī tiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs.

Seniori, kuriem ir izsniegtas beztermiņa pases, tās varēs izmantot līdz 2030. gada beigām. Tas pats attiecas uz pirmās grupas invalīdiem, cilvēkiem, kas ilgstoši uzturas sociālās aprūpes institūcijās, politiski represētām personām.

Iepriekš likumā bija noteikts, ka no 1. maija tikai personas apliecība būtu obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Savukārt pasi kā personas apliecinošu dokumentu varētu izmantot pēc izvēles. Iepriekš eID karti plānoja noteikt par obligātu dokumentu jau no janvāra, taču šo termiņu atlika līdz maijam. Taču PMLP aplēsusi, ka personas apliecības pašlaik nav aptuveni 350 000 cilvēku un visiem tās sagādāt jau līdz šā gada 1. maijam nebūtu iespējams, tāpēc nolemts likuma prasības mainīt. 

Personas apliecība jeb eID karte ir personu apliecinošs dokuments jeb elektroniskās identifikācijas rīks pakalpojumu saņemšanai digitālā un fiziskā vidē. eID karte ir universāla atslēga piekļuvei valsts pārvaldes un privātā sektora pakalpojumiem, kas ļauj attālināti nokārtot formalitātes, parakstīt līgumus, pārvaldīt savas finanses, apmaksāt rēķinus internetbankā, izmantot savu oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.lv, kā arī digitāli apliecināt identitāti, saņemot klātienes pakalpojumus. Ņemot vērā, ka daudzi valsts un privātā sektora pakalpojumi ir ērti pieejami digitāli, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja tiem brīvi piekļūt – ar drošu digitālo risinājumu – eID kartes palīdzību. 

eID karti, kurai beidzies termiņš, nedrīkst sagriezt kā bankas karti un izmest atkritumos, tā jāņem līdzi uz PMLP un jānodod, mainot dokumentu.

Aicinām sazināties ar tuvāko PMLP nodaļu, lai iestātos rindā kartes maiņai vai noformēšanai, kā arī pieteikties, izmantojot lietotni “Qticket”. Visās 29 Pārvaldes teritoriālajās nodaļās pilsoņu un nepilsoņu pases un eID kartes tiek noformētas un izsniegtas  primāri “dzīvās” rindas kārtībā. PMLP tālrunis uzziņām 67209400, informācija: https://www.pmlp.gov.lv/lv/personas-apliecibas-eid-karte

Informācijas avoti: www.pmlp.gov.lv; www.varam.gov.lv