Iedzīvotāji pauž viedokli par Naukšēnu muižas nākotni

Pirmdien, 29. maijā, iedzīvotāji bija aicināti uz tikšanos Naukšēnu muižā, lai spriestu par Naukšēnu muižas kompleksa turpmāko izmantošanu.

Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi no valsts Naukšēnu muižas kompleksu, kas sastāv no 66,22 ha zemes un 14 ēkām. Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Naukšēnu muižas kompleksa turpmāko izmantošanu un saņemtu priekšlikumus, pašvaldība rīkoja aptauju. Kopumā saņemti 300 iedzīvotāju viedokļi.
Tikšanās dalībniekiem bija iespēja pirmajiem iepazīties ar aptaujas rezultātiem un klātienē paust savu viedokli par muižas kompleksa turpmāko izmantošanu.

Lielākā daļa aptaujāto vēlas redzēs muižas kompleksā ar tūrismu, izmitināšanu, konferenču organizēšanu un rekreācijas jomu saistītus uzņēmumus. Daļa aptaujāto saredz iespējas kompleksa ēkās attīstīt ražošanas uzņēmumus, kā arī piedāvāt medicīnas un sociālās aprūpes pakalpojumus, un izmantot telpas dzīvokļu izveidei. Apkopotie aptaujas rezultāti tiks publicēti Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.

Diskusijā arī piedalījās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Zuments un Naukšēnu muižas attīstības koncepcijas izstrādes darba grupas pārstāvji.

Pašvaldība apkopos iedzīvotāju aptaujā un tikšanās laikā paustos ierosinājumus, lai atrastu Naukšēnu muižas kompleksam labu apsaimniekotāju, kurš spēs attīstīt uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot arī ieguldījumu Naukšēnu un visa Valmieras novada attīstībā.