Iedzīvotāji aktīvi pieteikušies fiksētajam 60 eiro valsts atbalstam par malku

Valsts atbalstu apkures izmaksu daļējai kompensēšanai

Lai mājsaimniecības varētu saņemt valsts atbalstu apkures izmaksu daļējai kompensēšanai, 1. oktobrī Valmieras novada pašvaldība sāka pieņemt iedzīvotāju iesniegumus par koksnes granulu, brikešu vai malkas iegādi. No 1. novembra atbalstam var pieteikties arī par siltumenerģijai patērēto elektrību, savukārt 30. novembrī noslēdzās pieteikšanās fiksētā atbalsta saņemšanai vienam mājoklim 60 eiro apmērā, ja malka iegādāta līdz šā gada 31. augustam un nav iespējams uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu.

Periodā no 1. oktobra līdz 30. novembrim vietnē www.epakalpojumi.lv elektroniski saņemti 4395 iesniegumi, bet klātienē Valmieras novada bibliotēkās un klientu apkalpošanas centros – 4601 iesniegums. Pārliecinoši lielākā daļa (96 %) iesniegumu pieteikti par 60 eiro vienreizējo atbalstu malkai.

Savukārt laika posmā no 1. oktobra līdz 14. decembrim kopumā izskatīti 8900 iesniegumi, no tiem atbalsts piešķirts 8416 gadījumos, piešķirts precizējot – 112, bet atteikts – 372 gadījumos. Atbalsts kopumā izmaksāts 541 822,93 EUR apmērā.

Pašvaldībai pieņemot labvēlīgu lēmumu, atbalsts mājsaimniecībai tiek ieskaitīts kontā 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Atgādinām, ka centralizēti piegādātās apkures lietotājiem atbalsts tiek automātiski piemērots rēķinos. Automātiski atbalsts tiek piemērots arī dabasgāzes patērētājiem.