Iedzīvotāji aktīvāk iesaistās līdzdalības budžeta plānošanā

Pavasarī no 3. aprīļa līdz 31. maijam tika izsludināta pieteikumu iesniegšana Valmieras novada pašvaldības līdzdalības budžetam 2023. Šajā uzsaukumā pašvaldībā kopā tika saņemti 16 iedzīvotāju projektu pieteikumi, no kuriem 13 pēc Līdzdalības budžeta vērtēšanas komisijas izvērtējuma tiks virzīti uz publisko balsošanu, jo tie atbilst nolikumam un projekta iesniegšanas noteiktajiem termiņiem.

“Ir gandarījums, ka šogad projektu pieteikumi jau ir divreiz vairāk nekā 2022. gadā, tas liecina par vēlmi iesaistīties, sniegt ieguldījumu dzīvesvides attīstībā. Turklāt, strādājot un komunicējot gandrīz ar katru projektu autoru, esam pašvaldībā saņēmuši kvalitatīvus un vērtēšanas kritērijiem atbilstošus pieteikumus”, saka Līga Bieziņa, Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece, attīstības plānotāja.

Būtiska ir pašvaldības speciālistu un projektu ideju iesniedzēju savstarpēja saziņa, kopīgi izvērtējot dažādus ar projektu saistītus aspektus: vai projekts atbilst spēkā esošajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, vai tas attieksies uz plašāku sabiedrības loku, vai projektā attīstītās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nav nesamērīgi augstas? Kopīgi strādājot, pašvaldība saņem pieteikumus, kas atbilst nolikuma prasībām un ir realizējami noteiktā budžeta ietvaros.

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, tas ir tiešs veids, kā iedzīvotājs var noteikt, kā tiek izlietota daļa no pašvaldības budžeta. Turklāt par iesniegtajiem projektiem balsojuma aptaujā piedalās paši iedzīvotāji, nosakot, kurš tad būtu realizēšanas vērts projekts un kas sniedz lielākai sabiedrības daļai labumu.

Viens no līdzdalības budžeta projekta nosacījumiem ir tāds, ka projektam ir jābūt paliekošam un sabiedriski nozīmīgam, tāpēc konkursā tiek sagaidītas projektu idejas, kas paredz infrastruktūras uzlabošanu vai iekārtošanu.

Savas idejas iesnieguši gan biedrības, gan fiziskas personas, kuras saredz iespēju un vēlmi darboties, kā vidi sev apkārt sakārtot un padarīt vietējiem iedzīvotājiem draudzīgāku. Interesanti, ka šogad projektu pieteikumi saņemti arī no pagājušā gada konkursā startējušiem iedzīvotājiem, gan ar jauniem, gan ar iepriekš sagatavotiem projektiem.

Kā vērtē Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvas projektu vērtēšanas komisija – vispopulārākie projekti ir tie, kas paredz bērnu rotaļu laukumu izveidi vai esošo papildināšanu, tāpat aktuāla ir vide brīvdabas aktivitātēm, suņu pastaigu laukumi, automašīnu stāvlaukumi, infrastruktūras uzlabošana ar āra trenažieriem u.c. projekti.

Vasaras periodā Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija, kas sastāv no pašvaldības domes deputātiem un speciālistiem, atbilstošos projektus nodos izvērtēšanai arī iedzīvotājiem, rīkojot publisko balsošanu. Balsošana tāpat kā iepriekšējā gadā notiks gan elektroniski, gan drukātā veidā nākamajā Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevumā. Tālāk jau Valmieras novada pašvaldības domes deputāti pieņems lēmumu, kuras idejas realizēt, balstoties arī uz iedzīvotāju balsojumu.

Valmieras novada līdzdalības budžets 2023. gadā ir 10 000 – 30 000 eiro vienam projektam.  Veidosim Valmieras novadu kopā!