Iedvesmojot nākamo paaudzi psihiatrijas jomā

4. aprīlī Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca (turpmāk – Slimnīca)  iesaistījās ar savu dalību biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” rīkotajā Ēnu dienā 2024. Kopumā Slimnīcas speciālistiem ik uz soļa sekoja 9 ēnas.

Slimnīca piedāvāja iespēju skolēniem “ēnot” medicīnas speciālistus tādās profesijās kā psihiatrs, ergoterapeits, fizioterapeits, vizuāli plastiskās mākslas terapeits, novērojot un piedaloties dažādās procedūrās un darbībās. Tas sniedza jauniešiem iespēju iegūt pieredzi un izprast, kāda ir psihiatrijas darba realitāte.

Slimnīcā Ēnu dienas ietvaros ieradās skolēni no Siguldas Valsts ģimnāzijas, Kocēnu pamatskolas, Olaines 1. vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas,   Valmieras Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas un Siguldas pilsētas vidusskolas.

Savā darbā ļāva ielūkoties ārsti – psihiatrs – narkologs dr. R. Logins, bērnu psihiatre dr. L. Boļšakova, ergoterapeites Zane Golovanova un Jekaterina Leite, fizioterapeiti Alise Janševska, Nadežda Mieze, Vladimirs Ļepjaks, Zanda Amoliņa un vizuāli plastiskās mākslas terapeite Elza Strazdiņa. Paldies Slimnīcas speciālistiem, kas deva iespēju skolēniem ielūkoties to ikdienas darbībā, paplašinot redzesloku nākotnes profesijas izvēlē.

Mums ir patīkami redzēt ik gadu jauniešu interesi par psihiatrijas nozari un esam pateicīgi visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu. Ceram, ka Ēnu dienas 2024 pasākums Slimnīcā jauniešiem palīdzēs izvēlēties studijas medicīnas jomā, nodrošinot spilgtu un cerīgu nākotni šai nozarei.

Alise Seile
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VSIA “Strenču PNS”