“Ideju talka” Burtniekos

Afiša

Biedrība “Burtnieku kultūrvide” aicina uz  “Ideju talku” 14. maijā plkst. 10:00 Burtnieku pagasta bibliotēkā, lai atskatītos uz padarīto un rastu idejas jauniem kopīgi paveicamiem  darbiem, pasākumiem, aktivitātēm.

Biedrība darbojas kopš 2006. gada. Tā tika dibināta ar mērķi apzināt, sakopt, saglabāt un atjaunot ievērojamus Burtnieku pagasta kultūrvides objektus un popularizēt šos objektus sabiedrībā. 2022. gads ir iesākts ar jaunu izaicinājumu – Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursa “Kapacitātes projekti” ietvaros izstrādāt biedrības attīstības stratēģiju 2023. – 2026. gadam. Projekta mērķis ir celt biedrības “Burtnieku kultūrvide” kapacitāti, veicināt izaugsmi un attīstību.

Lai jaunā stratēģija būtu jēgpilna un efektīva, tās kvalitatīvai izstrādāšanai aicinām uz tikšanos vietējos iedzīvotājus un interesentus. Neformālo apmācību vadītāji Ieva un Henric Johansson mums palīdzēs izprast, izvērtēt un apzināt gan katra dalībnieka, gan kopienas vērtības un stiprās puses, saredzēt   iespējas tālākai attīstībai. Burtnieki ir pievilcīga dzīvesvieta dažādu vecumu cilvēkiem un ir svarīgi stiprināt vietējo kopienu, saglabāt esošās un ieviest jaunas tradīcijas.

Projekts tiek īstenots Aktīvo iedzīvotāju fonds projektu konkursa “Kapacitātes projekti” programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros. Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmas finansiālu atbalstu.

Projekta vadītāja Marika Daļecka