Ideju banka – tilts sadarbībai

Projektā Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs, kas teju divu gadu garumā ticis īstenots Vidzemes Augstskolas (ViA) paspārnē, izveidota sadarbības platforma Ideju banka (www.idejubanka.va.lv). Digitālais resurss ir kā tilts starp studentu idejām, vēlmēm, ambīcijām, uzņēmēju pieredzi un vajadzībām, un mūsdienīgas sabiedrības attīstību.

Projektā Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs, kas teju divu gadu garumā ticis īstenots Vidzemes Augstskolas (ViA) paspārnē, izveidota sadarbības platforma Ideju banka (www.idejubanka.va.lv). Digitālais resurss ir kā tilts starp studentu idejām, vēlmēm, ambīcijām, uzņēmēju pieredzi un vajadzībām, un mūsdienīgas sabiedrības attīstību.

Ideju bankas galvenais mērķis ir uzkrāt un apkopot komersantu un sabiedrības idejas un izaicinājumus. Attiecīgi, šī sadarbības un komunikācijas platforma apkopo radošas, inovatīvas un sociāli nozīmīgas vajadzības, kas ļauj studentiem savas iegūtās zināšanas piemērot praksē, radot inovatīvus risinājumus dotajiem izaicinājumiem.

VIPs dalībnieki projekta laikā sadarbībā ar uzņēmējiem, komandu darba vadītājiem, mentoriem un dažādu jomu ekspertiem radījuši kopumā 37 inovācijas – 25 uzņēmumu dotus izaicinājumus un 12 biznesa idejas astoņās jomās, kā digitalizācija, komunikācija un mārketings, vide un aprites ekonomika, transports un mikromobilitāte, būvniecība un darba vide, tūrisms, sociālie pētījumi un pārtika. Ideju banka kalpojusi kā sava veida identifikācijas sistēma, ļaujot noteikt izaicinājumu devēju un inovāciju realizētāju potenciālos saskares punktus, kas nu jau kļuvuši par pielietojamiem risinājumiem.

Jau vairāk nekā 50 sadarbības partneri no Latvijas uzņēmumiem un organizācijām, ar savu iesaisti vai līdzfinansējumu novērtējuši Ideju banku un atbalsta programmu VIPs kā efektīvu instrumentu inovāciju jomas attīstīšanai un sadarbības veidošanai.

“Ideju banka un VIPs ir mans pēdējā laika visbiežāk minētais labais piemērs, kā veidot uzņēmīgas un inovatīvas universitātes. ViA ir milzīgs prieks par sadarbību ar Valmieras Attīstības aģentūru, kuras rezultātā esam kopā nonākuši līdz digitālai platformai, kur satikties gan tiem, kas grib darīt reālas, praktiskas un kādam noderīgas lietas, gan tiem, kas meklē citu skatījumu uz jau ierastajām problēmām vai domā, ko vēl varētu izmēģināt, lai nonāktu līdz unikāliem produktiem un pakalpojumiem.”  – Vidzemes Augstskolas attīstības prorektore Iveta Putniņa.

Ir būtiski nodrošināt Ideju bankas ilgtspēju, šī platforma noteikti darbosies arī pēc projekta VIPs īstenošanas, kā stiprinošs sadarbības elements starp augstskolu un industriju. Ideju bankas aktīva izmantošana nodrošinās Vidzemes Augstskolas pieejamību Vidzemes reģiona industrijas pārstāvjiem un aktīva Vidzemes Augstskolas fonda darbība veidos ilgtermiņa sadarbību un dialogu ar nozarēm, kurām tiek gatavoti topošie darbinieki vai kurās tiek gatavoti jaunie uzņēmēji.

Projekta partneri: Vidzemes Augstskola, Valmieras Attīstības aģentūra, Ventspils Augstskola. ERAF līdzfinansēts projekts “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPS” Nr. 1.1.1.3/21/A/009

Informāciju sagatavoja:
Līga Vilcāne
VIPs komunikācijas speciāliste