Godināts Valmieras novada Dimanta pāris – Smaida un Vilis Polki

Valmieras novada 2023. gada Dimanta pāris - Smaida un Vilis Polki

Par laulībā aizvadītām sešām skaistām desmitgadēm 3. jūnijā plašā ģimenes, radu un tuvāko cilvēku lokā Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā godināts Dimanta pāris no Valmieras – Smaida un Vilis Polki.

Smaidas bērnība un skolas gadi paskrējuši Rubenē. Pabeigusi skolu Kocēnos, Smaida sāka strādāt Rubenes pastā par operatori. Darbs patika, bet katru dienu bija jāmēro vairāk nekā pieci kilometri turp un atpakaļceļā uz darbu. Par pirmo nopelnīto algu Smaida nopirka divriteni, lai būtu vieglāk mērot ceļu. Bet tad Smaidu uzrunāja kāda ģimene – māte ar divām meitām, kuras dzīvoja blakus pastam, un Smaida piekrita tumšos rudens vakaros palikt pie viņām. Meitenes bija Smaidas vecumā un visas kļuva par labām draudzenēm, šī draudzība viņas vieno vēl šodien. Draudzene Anna strādāja vietējā kolhozā par kultūras darba organizatori, un tā nu visas trīs dziedāja ansamblī, dejoja tautas dejas, spēlēja teātri.

Vilis dzimis Viļakas pagastā, toreizējā Abrenes apriņķī, un no desmit bērniem bija septītais. Bijusi kupla ģimenes saime – pieci brāļi un piecas māsas. 1944. gada vasarā, tuvojoties frontei, Viļa ģimene bēgļu gaitās nonāca Vaidavas pagastā. Pēc Rubenes pamatskolas pabeigšanas Jāņmuižā apguva elektromehāniķa specialitāti un tad sāka strādāt vietējā kolhozā par elektriķi. Enerģiskais puisis iesaistījās vietējā kultūras dzīvē, piedalījās visos pasākumos, sporta spēlēs, talkās. Un tā nemanot abi sāka saskatīties.

“Redzēju, ka viņš ir ļoti strādīgs, rūpīgs pret visām lietām, darbiem, apkārtējiem,”

atceras Smaida.

Liktenis zināja, ko dara, un tad jau abi visur bija kopā – draudzējās un iepazina viens otru.

Strādādams Vaidavā, Vilis ļoti vēlējies, lai pašam būtu sava māja Valmierā, un savā brīvajā laikā paša spēkiem to sācis celt Valmierā, kur Polku ģimene dzīvo arī patlaban. Nams bija gatavs un varēja mājās pārvest sievu. Smaidas un Viļa kāzas 1963. gada 9. martā tika nosvinētas jaunceltajā ģimenes mājā ar draugiem, kolēģiem un radiem, kā arī ar muzikantiem, dejotājiem, dziedātājiem.

Abi kopā veidoja savu māju, iekopa dārzu. Smaida gan līdz aiziešanai pensijā, gan arī neilgi pēc tam strādāja Valmieras sakaru mezglā par telefonisti. Savukārt Vilis darba gaitas turpināja Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā par elektriķi, bet vēlāk līdz aiziešanai pensijā 29 gadi nostrādāti gaļas kombinātā.

Polki izaudzinājuši divas meitas, un nu jau ģimenes saimi kuplina četri mazbērni un trīs mazmazbērni.

Pārim ļoti patīk ceļot, bijuši ekskursijās gan paši, gan ar bērniem un darba kolektīviem – Jaltā, Erevānā, Lietuvā, Igaunijā. Savukārt ikdienā Smaida un Vilis labprāt rosās savā iekoptajā dārzā un izaudzētās puķes priecē ne tikai pašus, bet arī kaimiņus un radus. Mājās, skatoties ziņu pārraides, abi ir zinoši par visu aktuālo gan Latvijā, gan pasaulē, daudz tiek lasīti laikraksti, žurnāli, grāmatas. Abiem patīk arī ogot un sēņot.

Dimanta pāris svinīgajā sveikšanā saņēma finansiālu atbalstu no Valmieras novada pašvaldības, kā arī suvenīrus.

Svinīgās ceremonijas “Gada Dimanta pāris” ietvaros visa gada garumā aicinām Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā pieteikties pārus, kuri 2023. gadā atzīmē Dimanta kāzu jubileju – laulībā aizvadīti 60 gadi – un kuri ir Valmieras novada iedzīvotāji (deklarēti Valmieras novadā ne mazāk kā vienu gadu).

Dimanta pāru sveikšana norisinās pēc pāru vēlēšanās katra kalendārā gada ietvaros, saskaņojot to ar Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu. Pāris, kurš veselības problēmu dēļ nevar ierasties uz ceremoniju klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, tiek godināts dzīvesvietā. Pieteikšanos sveikšanai var veikt pats pāris vai tā ģimenes locekļi, zvanot pa tālr. 25620055, 64225313, rakstot uz e-pastu vai personīgi ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā.