Ģimenes ārstu prakses Sedā un Plāņos saņem jaunas iekārtas

Vaidavas vecmāšu feldšeru punkts

Ģimenes ārstu prakses Sedā un Plāņos saņem jaunas iekārtas veselības uzlabošanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Sedā un Plāņos tiek īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti, kas paredz infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu Nātras Ingas ģimenes ārsta prakses vietā Sporta ielā 4-30, Sedā un Ineses Veršelo ģimenes ārsta prakses vietā Skolas ielā 2, Plāņos, Plāņu pagastā.

Sedā, Sporta ielā 4-30 Nātras Ingas ģimenes ārsta praksē projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Sedas pilsētas ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/047 ietvaros ir iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas: oftalmoskops, fonendoskopi, NMP komplekts, medicīniskie svari (zīdaiņiem), bērnu izmeklēšanas galds, infūziju statīvs, urīna analizators, instrumentu galds, medicīniskā kušete. Projekta kopējās izmaksas plānotas 4080,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 3468,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 367,20 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 244,80 euro.

Plāņos, Skolas ielā 2 Ineses Veršelo ģimenes ārsta praksē projekta “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Plāņu pagasta ģimenes ārsta praksē” Nr. 9.3.2.0/20/A/048 ietvaros iegādātas jaunas medicīniskās iekārtas: elektrokardiogrāfs, ierīce redzes asuma pārbaudei, otoskops, fonendoskops, ierīce netiešai asins spiediena mērīšanai, medicīniskie svari ar auguma mērītāju, medicīniskie svari zīdaiņiem, NMP komplekts, medicīniskā kušete, manipulāciju lampa, aizslietnis, kā arī skapis pacientu kartiņām un portatīvais dators. Projekta kopējās izmaksas plānotas 8160,00 euro, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 6936,00 euro, valsts budžeta finansējums ir 734,40 euro, pašvaldības budžeta finansējums ir 489,60 euro.

Līdz ar to tiek uzlabota ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu kvalitāte un dažādība, nodrošinot pacientam vairākus papildus pakalpojumus uz vietas ģimenes ārsta prakses vietā.

Projekti tiek realizēti darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros.                                

Zaiga Auniņa, projektu vadītāja, tel.64715657