Ģimenēm draudzīga nodarbību maksa Valmieras novada pašvaldībā

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 25. novembrī apstiprināts Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis nodarbībām bērniem, kuri vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Apkopojot līdzšinējo Valmieras novadā apvienoto pašvaldību praksi un izvērtējot ietekmi uz budžetu, pašvaldības domes deputāti nolēma, ka turpmāk “Bēbīšu skolas” apmeklējums Valmieras novadā deklarētajiem iedzīvotājiem būs bez maksas. Interešu izglītības programmu “Bēbīšu skola” Valmieras novadā īsteno četrās pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē “Dārziņš”, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” un Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena” un tās struktūrvienībā “Pienenīte”. Par “Bēbīšu skolas” apmeklēšanas iespējām aicinām sazināties ar konkrēto izglītības iestādi.

Savukārt rotaļu centra pakalpojumiem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu tiem vecākiem, kuriem atstāt savu mazuli pieskatīšanai nepieciešams uz neilgu brīdi – līdz četrām stundām dienā, Valmieras novada administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam piemērot 80% atlaidi. Īslaicīgas pieskatīšanas pakalpojums rotaļu centrā pieejams Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.

Minēto ārpus nodarbību pulciņu pakalpojumu nodrošināsanai ir iespēja izmantot pirmsskolas izglītības iestāžu telpas un aprīkojumu no mācībām brīvajā laikā. Maksas pakalpojumu cenrādis publicēts šeit.