Futbola nometnē Valmierā piedalās 60 jauniešu

Aizvadītajā nedēļā Valmieras Olimpiskajā centrā sadarbībā ar “Coerver Coaching” programmu norisinājās Valmiera FC un Valmieras novada pašvaldības organizētā futbola dienas nometne.

Kopumā nometnē piedalījās 60 jaunieši – 35 2011./2012. vecuma grupā un 25 2010./2009. vecuma grupā.

Esam priecīgi par kuplo dalībnieku skaitu un atsaucību dalībai nometnē. Jāatvainojas audzēkņiem, kuri diemžēl netika iekļauti nometnes dalībnieku rindās, taču aicinām neskumt un piedalīties mūsu organizētajās futbola dienās jau septembrī.

Tāpat jāmin, ka svarīgs priekšnoteikums dalībai nometnē bija priekšzināšanas futbola spēlē, kas būtiski atviegloja tajā uzdoto uzdevumu izpildi un precizitāti.

Nometnes pirmās dienas tika veltītas individuālās tehnikas attīstībai un izpratnei atbilstoši “Coerver Coaching” vadlīnijām, lai jau, sākot no trešās dienas, šīs iemaņas un daudzus citus elementus izpildītu sertificētu “Coerver Coaching” treneru vadībā.

Izsakām pateicību Valmiera FC akadēmijas treneru korpusam un speciālistiem, kuri visu šo nedēļu bija kopā ar jauniešiem. Pateicamies par atbalstu Valmieras Bērnu sporta skolai, un izsakām pateicību mūsu vieslektoriem, kuri jauniešiem vadīja lekcijas un skaidroja, cik būtisks ir pareizs uzturs, sakārtots dienas ritms, režīma ievērošana un cieņa, un savstarpējo attiecību uzturēšana komandā. Tāpat priecājamies par vieslektora Kirila Buravceva izsmeļošo lekciju un dalīšanos pieredzē, kas aizgūta Madrides “Real” akadēmijā, tur praktizējot kā asistentam.

Nometne tika organizēta, apgūstot Valmieras novada pašvaldības konkursa “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” piešķirto finansējumu.

Paralēli piesātinātajai nedēļai nometnē 26.augustā Valmiera FC Rehabilitācijas centrā Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ ietvaros un sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju organizējām arī semināru – noslēguma konferenci projektam ”Regional Coach Training” (REACT). Treneru izglītība un treniņu metodika: bērnu un jauniešu veselības, fizisko darba spēju un futbola prasmju optimizācijas iespējas”.

Seminārā piedalījās 32 treneri no Vidzemes un Rīgas. Noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti, kas vērtējami 8 sertifikācijas stundām. Šī projekta koordinators bija Dzintars Kazaks.

Infomrāciju sagatavoja:

Valmiera FC