Fonds “Iespēju tilts” darbībā jau 10 gadus!

Fonds “Iespēju tilts” darbībā jau 10 gadus

Ar kokles mūziku un dziesmām 27.maijā fondā “Iespēju tilts” tika ieskandināts apstiprinātā Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta sabiedrības informēšanas pasākums, kurā klātesošie tika iepazīstināti ne vien ar projekta aktivitātēm, bet arī ar 10 darbības gados paveikto.

Fonda reģistrēšanas datums ir visai zīmīgs – 8.marts, 2011.gadā. Tas, nevalstisko organizāciju vidū, sevi pieteica kā mērķtiecīgu un aktīvu organizāciju Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā.

Kopš dibināšanas ir īstenoti septiņi lielāki un mazāki projekti, kuru ietvaros paveikts ļoti daudz – atjaunota sociālo jomu NVO koalīcija, izstrādāts un parakstīts sadarbības memorands ar Valmieras pilsētas pašvaldību; organizēti labdarības koncerti; radošas, fizioterapijas nodarbības, apmācības, ļoti aktīvas vasaras nometnes; sašūti stilizēti tautas tērpi mūsu jauniešiem; atzīmētas Jēkaba un Annas dienas Valmieras pilsdrupās; īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni un integrējošas aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem, kad dejojām pat kopā ar Azerbaidžānas vēstnieku Latvijā.

Fonds Valmieras pilsētā un apkārtējos novados pazīstams arī kā sociālo pakalpojumu nodrošinātājs. Kopš 2015.gada augusta dienas aprūpes centrā 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošinātas dienas mājas. Pieprasījums pēc sociāliem pakalpojumiem Valmierā un Latvijā pieaug, tāpēc Fonds kopš 2020.gada jūlija piedāvā arī specializēto darbnīcu pakalpojumu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Daudziem valmieriešiem un viesiem jau zināms, ka Valmierā ir ļoti jauka amatnieku bodīte ar plašu dāvanu piedāvājumu klāstu – Čaklās Bites Bode. Tas ir Fonda izlolots sapnis, kā sniegt atbalstu vēl kuplākam skaitam mazaizsargātāko iedzīvotāju grupām. Bodīte jau piedzīvojusi trīs Ziemassvētkus, un mēs saprotam – jā, tā ir vajadzīga! Atbalsts ļoti nepieciešams mūsu īpašiem amatniekiem – personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu māmiņas, bez darba palikušie, kuri prot un vēlas radoši izpausties, un arī pircējiem, kuri ar saviem sociāli atbildīgiem pirkumiem dara laimīgus mūsu amatniekus.

Uz tikšanos tikai aicināti Valmieras pilsētas pašvaldības un Sociālo jomu NVO koalīcijas pārstāvji. Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne un Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece atzinīgi novērtēja Fonda paveikto, par ko esam ļoti gandarīti. Tas sniedz motivāciju strādāt vēl vairāk, vēl ražīgāk un mesties jaunos izaicinājumos!

Kopā sanākšanas iemesls bija arī pastāstīt par Fonda iecerēm turpmāk un iepazīstināt ar jaunā projekta aktivitātēm. Izturot vairāk pakāpju vērtēšanas sistēmu, Aktīvo iedzīvotāju fonds programmā “Kapacitātes projektu konkurss” ir atbalstījis iesniegto projektu “Fonda “Iespēju tilts” mērķtiecīgas darbības stiprināšana”. Projekta ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes, no kurām būtiskākā – Fonda vadītājas Zitas Gustavsones vēlme doties pelnītā atpūtā. Fonda vadītāja daudzus gadus nesavtīgi strādājusi personu ar invaliditāti labā, ieguldījusi daudz pūļu, raižu, mīlestības, neskaitāmas darba stundas un kā pati saka: – “…ir pienācis brīdis, ka viss izveidotais jānodod tik pat spējīgam jaunam organizācijas vadītājam, lai nodrošinātu Fonda darbību ilgtermiņā ar jaunu brieduma līmeni”. Tāpēc nepieciešams raudzīties jauna līdera virzienā, kurš būs ar izpratni par NVO sektoru, sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālā uzņēmuma attīstību.

Pandēmija savas korekcijas ieviesusi arī mūsu Čaklās Bites Bodes darbībā. Mums jābūt  spējīgiem reaģēt uz ārējo faktoru iedarbību, ko nevaram ietekmēt. Ņemot vērā izmaiņas sabiedrībā un ieradumos, cilvēki arvien vairāk ikdienā izmanto digitālus risinājumus. Tāpēc nepieciešamība izveidot e-veikalu, ir tas, ko modernā sabiedrība sagaida arī no mums. Pateicoties atbalstītajam projektam, veidosim e-veikalu Fonda interneta vietnē www.fondsiespejutilts.lv .

Savukārt, trešā aktivitāte vērsta uz Fonda cilvēkresursu apmācību, lai mēs būtu spēcīgi un argumentēti savā komunikācijā ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem. Veidojot sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, Fondam ir jāmācās veiksmīgi pārvaldīt savas komunikācijas prasmes, kuras Fonda darbinieki apgūs un attīstīs režisora Viestura Meikšāna Runas skolā.

Fondam ir pārliecība, ka konkrētās aktivitātes ir vērstas uz attīstību un veicinās Fonda pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni, stiprinot organizācijas darbību ilgtermiņā.

Paldies Valmieras pilsētas pašvaldībai par ēkas Garā ielā 10 nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lai varam veikt lielas, sabiedrībai nepieciešamas aktivitātes!

Pasākums tika organizēts ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus un ierobežojumus.

Projektu “Fonda “Iespēju tilts” mērķtiecīgas darbības stiprināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

AIF logo

Informāciju sagatavoja:

Gunta Dubulte,

Fonds “Iespēju tilts”