Fonda “Iespēju tilts” piedāvātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Fonda "Iespēju tilts" piedāvātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts”” Valmierā, Garā ielā 10, ir paplašinājis sociālo pakalpojumu klāstu ar jaunu pakalpojumu – sociālā rehabilitācija. Šī ir iespēja personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem saņemt fizioterapijas, kā arī mūzikas, vizuālās mākslas un Tomatis terapiju nodarbības, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem var pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas terapijas, jāvēršas Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē ar iesniegumu, lūdzot piešķirt šo pakalpojumu.

Plašāka informācija par piedāvātajām terapijām pieejama, zvanot pa tālruni 26336260.

Informāciju sagatavoja:
Andis Siliņš
Nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” valdes priekšsēdētājs