Februārī Valmieras novadā plānotas deviņas iedzīvotāju tikšanās. Pirmā aizvadīta Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

Valmieras novadā februārī plānotas deviņas iedzīvotāju tikšanās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, deputātiem, apvienību un struktūrvienību vadītājiem. Vakar, 6. februārī, pirmā tikšanās notika Mūrmuižas “Pagastmāja”, tiekoties ar Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu iedzīvotājiem. Uz tikšanos bija ieradušies 45 iedzīvotāji.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, pastāstīja par 2024. gada budžeta veidošanu. To visvairāk ietekmē pedagogu algu pieaugums, deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, arī atskurbtuves pakalpojumi vairs netiek finansēti no valsts budžeta. Augušas izmaksas, ko arī katrs iedzīvotājs jūt savas ģimenes budžetā – kredītprocentu maksājumi un komunālie maksājumi. Budžeta sabalansēšana 2024. gadā notiks uz attīstības rēķina, jo ieņēmumi pašvaldībai jau trīs gadus ir nemainīgi, taču izdevumi aug.

Jānis Baiks atspoguļoja katras apvienības ienākumu un izdevumu proporciju, arī apstiprināto skolu tīklu, kultūras centru darbības finansiālos rādītājus, taču aicināja iedzīvotājus uz novada attīstību skatīties kopumā.

Visvairāk iedzīvotājus satrauc divi jautājumi – inženiertīkli un autoceļi. Lai domātu par attīstību, vispirms nepieciešams sakārtot esošo situāciju. Tā šogad plānota Mūrmuižas inženiertīklu nodošana SIA “Valmieras ūdens”, lai tālāk plānotu pieslēgumu attīstību jaunajiem apbūves gabaliem. Arī ielu un ceļu tīkla risināšana jāsāk ar plānošanu, tāpēc aicinām iedzīvotājus sniegt priekšlikumus teritorijas plānošanas procesā un piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Tikšanās laikā vienojās, ka martā būs atsevišķa tikšanās ar iedzīvotājiem, lai skatītu tikai ielu un ceļu jautājumus.

Ar Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastu iedzīvotāju atbalstu pirms desmit gadiem tika pieņemts lēmums par Valmieras Industriālā parka izveidi. Valmieras novada pašvaldība daļā tās teritorijas piesaistījusi Eiropas Savienības finansējumu 20 miljonu apmērā infrastruktūras izveidei. Parka attīstība noteikti atstās pozitīvu ietekmi uz apvienības pagastu izaugsmi, piemēram, tas veicinās Valmieras sabiedriskā transporta maršrutu izveidi līdz Mūrmuižai, pieejamo darba vietu skaitu, palielinās iedzīvotāju skaitu u.c. Arī šobrīd iedzīvotāju skaits Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā katru gadu palielinās.

Nākamā iedzīvotāju tikšanās notiks 7. februārī plkst. 18.00 Mazsalacas Kultūras centrā. Uz tikšanos aicināti Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas pagasta, Skaņkalnes pagasta, Sēļu un Ramatas pagastu iedzīvotāji.

Plānotās tikšanās katrā apvienībā var apskatīt ŠEIT.