Februārī sāksies Valmieras-Valkas VES darba grupas

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sagatavošanas laikā vēja projektu attīstībai ļoti svarīga ir komunikācija ar iedzīvotājiem. Tādēļ “Latvijas vēja parki” (LVP) nodrošina padziļinātu sabiedrības informētības un izglītošanas pieeju, veidojot atbilstošas  tematiskas darba grupas. Ir nepieciešams veidot vēju parku apkārtnē esošajiem iedzīvotājiem lielāku izpratni par vēja parkiem un to ietekmi uz vides daudzveidību, sniegt objektīvu ainu, ko no vēja parkiem iegūs Latvijas ekonomika, cilvēki un vietējās kopienas.

Darba grupu ietvaros vēlamies cilvēkiem parādīt, kas īsti ir vēja parki, informēt par to detaļām, piemēram, par jaunākajām tehnoloģijām, kas mazina visas izskanējušās šaubas par iekārtu darbošanos ziemā, par  ietekmi uz putniem, pļavām, dzīvniekiem. Sniegsim savas zināšanas un izglītosim iedzīvotājus, lai vietējās kopienās paaugstinātu zinātību par vēja parkiem. Piesaistītie eksperti ir strādājuši ar IVN izstrādēm citos projektos, tādēļ viņu iegūtā pieredze būs noderīga. Tādējādi šajās darba grupās, kas ir skaitliski nelielākas par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, iespējams vairāk informēt vietējos iedzīvotājus un sarunās padziļināti  apskatīt atsevišķus tematus. Vēlamies darba grupās iesaistīt arī pieredzējušus ekspertus ar Eiropas valstu pieredzi, kas varētu palīdzēt cilvēkos novērst neziņu un šaubas. Vēja parku attīstīšana reģionos ir kaut kas jauns, un cilvēka dabā ir baidīties no nezināmā, tādēļ tiešs kontakts ar ekspertiem ir ļoti svarīgs.

LVP ir valsts kapitālsabiedrība, kura ir dibināta, lai realizētu vēja parku projektus, un tas nozīmē, ka vismaz 25 līdz 30 gadus ekspluatēsim un apsaimniekosim savus vēja parkus. Tādējādi LVP darbība ir vērsta uz izpratnes veicināšanu sabiedrībā. Lai arī IVN procedūra neparedz šādu darba grupu izveidi, visi darba grupu rezultāti tiks arī pievienoti ziņojumam.

Februārī tiek plānotas vairākas darba grupu sanāksmes gan Limbažu, gan Valkas-Valmieras vēja parku darba grupā.

Darba grupas ir brīvprātīga SIA “Latvijas vēja parki” iniciatīva, jo IVN procedūra paredz tikai divas apspriešanas ar iedzīvotājiem – sākotnējā sabiedriskā apspriešana un sabiedriskā apspriešana. Ar šādu darba grupu palīdzību ir iespējams daudz plašāk un mērķētāk tieši vietējiem iedzīvotājiem pastāstīt vairāk par vēja parku potenciālo ietekmi un sinerģiju starp ekonomisko attīstību un vēja parkiem.

Valmieras-Valkas vēja parku projektā plānotas šādas darba grupas

  • 7. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Valkas pašvaldības telpās, Beverīnas iela 3, Valka. Temats – Ainava.
  • 15. februārī no pl. 18.00 līdz pl. 20.00 Sedas kultūras namā, Parka iela 21, Seda. Temats –Sociāli ekonomiskie aspekti. Klimats.
  • 22. februārī no pl. 18.00 līdz pl. 20.00 Sedas kultūras namā, Parka iela 21, Seda. Temats – Biodaudzveidība.
  • 29. februārī no pl. 18.00 līdz 20.00 Valkas pašvaldības telpās, Beverīnas iela 3, Valka. Temats – Fizikālās ietekmes.   

Tie iedzīvotāji, kas pieteikušies darba grupām, tiks individuāli informēti, ja plānotajās sanāksmēs būs nepieciešamas izmaiņas.  

Papildus informācija:
Kristīne Eglīte
29649924

https://vejaparki.lv/lv