Spēļu diena

14. martā Ipiķu pagasta bibliotēkā spēļu diena.