Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Pārgājiens “Rūjas takas izpētes ekspedīcija”

Pārgājiens “Rūjas takas izpētes ekspedīcija”

Rūjas krasta izpētes pārgājiens

Pārgājiens “Rūjas krasta takas izpētes ekspedīcija” 25. augustā plkst. 13.30 tiek organizēts dabas lieguma “Rūjas paliene” teritorijā, kura izveidota 2004. gadā gar Rūjas labo krastu, Sēļu pagasta teritorijā. Galvenais tās mērķis ir putnu sugu un upju palieņu pļavu aizsardzība. Liegums ietver galvenokārt slapjas, palos applūstošas, daļēji aizaugušas pļavas, kā arī krūmājus un mežus. Taka ir labiekārtota, tajā ir uzstādīti informācijas stendi un atpūtas vieta ar galdu un soliņiem. Izveidotajā takā ir saskatāmi atšķirīgi biotopi. Šobrīd pieguļošās palienes teritorijas apsaimnieko lauku uzņēmēji – appļaujot platības un gatavojot lopbarību.


Pārgājienā būs iespēja uzzināt interesantas lietas par Pantenes muižu, tās parku un avotiņu. Pētīsim augu bagātību kopā ar gidu. Takas beigās – Sēļu muižā, mūs gaidīs neliela ieturēšanās pauze un ekskursija pa Sēļu muižas kompleksu. Takas garums 6,4 km. Nepieciešami ērti apavi, apģērbs pastaigai, kā arī ūdens līdzņemšanai. Tiek nodrošināts bezmaksas transports.


Savu dalību var pieteikt ikviens aktīvās atpūtas un dabas mīļotājs, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni 28374774 līdz 22. augustam (ieskaitot). Pulcēšanās pie Mazsalacas Tūrisma informācijas centra plkst. 13.30.
Pārgājienu “Rūjas krasta takas izpētes ekspedīcija” organizē Mazsalacas Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Mazsalacas pilsētas bibliotēku un Sēļu muižu.

Maršruts nav piemērots izbraukšanai ar velosipēdu un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.