Lāpu gājiens

11.novembrī plkst. 18.00 Lāpu gājiens no Valmieras Kultūras centra uz pilsētas Centra kapiem. Piemiņas brīdis pilsētas Centra kapos.