Domrade Vilpulkā

Šoruden Valmieras novada fonds (VNF) turpina aizsākto tradīciju. Domradēs ļausim vaļu idejām, ierosinājumiem, lai rastu lieliskas iespējas līdzdarboties savas apkaimes dzīves uzlabošanā un pilnveidošanā.

Aicinām Vilpulkas iedzīvotājus 28. septembrī pl. 14.00 pagasta ēkā uz Valmieras novada fonda uz ideju DOMNĪCU!

Apspriedīsim, diskutēsim un iezīmēsim savas kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, savas vēlmes vai ieceres savā pagastā.

Iepriekšējos gados rīkotajās domradēs Valmieras novada fonds sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību ir palīdzējis dzimt jaunām idejām un aktivizēties dažādiem domu aizmetņiem visā Valmieras novadā. Šogad aicināsim dalīties un paust gandarījumu par jau paveikto, iedvesmojot citus apkaimju iedzīvotājus aktīvai rīcībai. Kopīgi domāsim, kā celt savas vietas vērtību, uzklausīsim stāstus par unikālo, autentisko katrā Valmieras pagastā un pilsētā, lai turpinātu tās uzturēt un spodrināt. Visbeidzot, izstrādāsim katras apkaimes vīziju, kas vienos iedzīvotājus tālākai darboties gribai.

Kā iepriekš, domradēs izskanējušās un vislielāko popularitāti guvušās idejas gūs papildu punktus, iesniedzot ideju pieteikumu VNF projektu konkursā “Sev, tev, novadam”!

NĀC IESAISTIES, JO KOPĀ MĒS VARAM DAUDZ VAIRĀK, NEKĀ KATRS ATSEVIŠĶI!