Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Daces Zēģeles gleznu izstāde

Daces Zēģeles gleznu izstāde

Daces Zēģeles gleznu izstāde

Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, no 2022. gada 8. janvāra līdz 9. aprīlim skatāma Daces Zēģeles gleznu izstāde.

Gleznu cikls “Skola” tapis 2000. gadā. Pirmoreiz izstādīts A. Sūnas galerijā projekta “21 no 21” ietvaros.

Šīs ir ļoti personīgas gleznas – daļēji kā pašportreti. Mēģinājums attēlot savu dzīves pieredzi, sevis apzināšanās procesu. Mācību priekšmeti kā simboli sajūtām. Gleznas ir veidotas pēc vienota principa – kā vairāki saturiski slāņi.” stāsta māksliniece, “Pirmais slānis – portreti, ir gandrīz visās gleznās. Matemātikā, Glītrakstīšanā, Zooloģijā, Anatomijā, Botānikā tie ir pašportreti dažādos vecumos. Tonāli viendabīgi, kā zīmējumi. Vēsturē ir attēlota vecāmamma ar māsu bērnībā. Ģeogrāfijā ir nosacīta figūriņa. Tā meitenīte varētu būt jebkurš, kurš vēlas kaut kur doties. Otrs slānis – rokrakstā rakstīti teksti, kas ir izmantoti gan kā ornamenti, gan kā teksts ar saturisku nozīmi. Daži teksti ir manis rakstīti bērnībā, daži nokopēti no vecāmammas pierakstiem viņas mācību grāmatu lapu malās. Arī gleznās izmantotie grafiskie zīmējumi ir no vecāsmātes mācību grāmatām. Tieši šīm grāmatām, kuras es atradu bēniņos, bija liela nozīme šo gleznu tapšanā. Mani fascinēja tajās esošie smalkie, grafiskie zīmējumi un vecāsmātes bērnišķīgajā rokraksta uz lapu malām rakstītās piezīmes.”

Kā vēl vienu slāni gleznās veido nosacītās ainavas. Tās ir noskatītas automašīnu reklāmas bukletos. Tādas nereālas – no citas telpas un laika. Ainavas gleznās veido telpu, it kā konkrētu, bet tai pašā laikā it kā no attāluma, no pagātnes vai no tālienes. Arī nosaukumi vai tēma – mācību priekšmeti: Matemātika, Vēsture, Anatomija un citi veido sajūtas un pieredzes.

Gleznas tika gleznotas ar domu, ka tās tiks izliktas vienā līnijā, lai veidotu vienotu stāstu un papildinātu viena otru. Tādēļ tās arī ir gleznotas kā krāsu pāreja un svarīga ir darbu ekspozīcijas secība.” stāsta māksliniece.

Glezu cikls “Skola” skatāms Valmieras integrētās bibliotēkas 2. stāvā, ciklu papildina citi darbi no mākslinieces kolekcijas.