Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Attīstības plānošanas dokumentu 2. redakcijas sanāksme, Valmierā

Attīstības plānošanas dokumentu 2. redakcijas sanāksme, Valmierā

29. augustā plkst. 18.00 Valmieras Kultūras centrā notiks sanāksme par Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakciju un Vides pārskata projektu, publiskās apspriešanas sanāksmi.

Iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties un veicināt līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību. Turpinot darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, no 2022. gada 8. augusta līdz 8. septembrim norisināsies attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana.

Attīstības plānošanas dokumenti un plašāka informācija par publisko apspriešanu ir pieejama
šeit: www.valmierasnovads.lv/attistiba/valmieras-novada-planosanas-dokumentu-izstrade/