Erasmus+ projekta “Tech.Library” rezultātu – interneta platformas TECH.LIBRARY prezentēšana

16.novembrī viesnīcas “Wolmar” konferenču zālē notika Erasmus+ projekta “Tech.Library” rezultātu – interneta platformas TECH.LIBRARY, kurā bibliotekāriem un vājredzīgiem lietotājiem pieejami apmācību video par dažādu palīglīdzekļu un tehnoloģiju lietošanu, kā arī rokasgrāmatas ar katras valsts labās prakses piemēriem darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, prezentācija.

Projekta daudzkāršošanas pasākuma “Citām acīm” mērķauditorija bija Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāri un kolēģi no Limbažu, Cēsu un Valkas reģionu publiskajām bibliotēkām. Pasākumā piedalījās 57 dalībnieki, pārstāvot 36 publiskās bibliotēkas.

Pasākumā uzmanība tika vērsta ne tikai uz bibliotēku pakalpojumu cilvēkiem ar redzes traucējumiem uzlabošanu, bet akcentētas arī citas cilvēku ar īpašām vajadzībām problēmas un to iespējamie risinājumi, jo bibliotēku pakalpojumus izmanto visas sabiedrības grupas neatkarīgi no izglītības līmeņa, veselības stāvokļa u.tml. Ar savu pieredzi bibliotekārajā darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas, dalījās Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkas vadītāja Ināra Lāce, savukārt apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis pastāstīja par problēmām un risinājumiem vides pieejamības jomā cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem. Viņš arī iepazīstināja klātesošos ar labāko iespējamo pieejamības risinājumu jeb universālo dizainu, kas nozīmē pielietojuma daudzveidību, vienkāršas konstrukcijas un telpu iekārtojumu, kā arī viegli uztveramu informāciju, lai to varētu izmantot ne tikai cilvēki ar īpašām vajadzībām, bet arī ikviens sabiedrības loceklis. Pēc tam par biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” darbības virzieniem un sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iespējām tos saņemt pastāstīja Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja Inga Brente- Mieze.

SIA “Exceed” pārstāvis Gatis Grīntāls prezentēja palīglīdzekļus un produktus, kuri piemēroti cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un novadīja praktisko darbnīcu, kuras laikā bibliotekāres tika iepazīstinātas ar dažādām video lupām, ar kuru palīdzību tekstu var palielināt līdz pat 70 reizēm,  ar Zoom Text programmatūru, kuru instalējot datorā, ikviens var ērti palielināt tekstu sev nepieciešamajā izmērā, un teksta lasītāju Bruno, kas  nodrošina iespēju drukātu materiālu pārvērst audio formātā un tos klausīties. Lai iejustos tajā kā apkārtējo pasauli redz cilvēki ar dažādiem redzes traucējumiem, bibliotekāres varēja arī pielaikot īpašas brilles.

Projektu realizējot, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, lai uzlabotu bibliotēku pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem, iegādājusies divas palielinošās video lupas, vairākas klaviatūras ar palielinātiem burtiem un simboliem, kā arī Zoom Text Pro2 programmatūru ar pievienotu runas sintezatoru, kas nodrošina iespēju vājredzīgiem datorlietotājiem patstāvīgi strādāt ar datoru – veikt galvenās programmu vadības darbības, strādāt ar tekstu dažādos veidos, palielinot to līdz pat 60 reizēm vai pārvēršot tekstu saglabājamā audio ierakstā, un veikt vēl citas darbības.

Pēc šīs tikšanās ikviens no bibliotekāriem ir aicināts iepazīties ar interneta platformā TECH.LIBRARY publicēto informāciju un labās prakses piemēriem darbā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas. Savukārt, bibliotekāri, kuri vēlas dalīties ar savu labo praksi un piemēriem, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir redzes problēmas, var sazināties ar platformas izstrādātāju, lai saņemtu piekļuves datus un iespēju ievietot savus materiālus tiešsaistes platformā. Pasākuma apmeklētāji tuvākajā laikā saņems arī Praktisko rokasgrāmatu latviešu valodā USB formātā, kas ikvienam interesentam pieejama arī saitē https://www.tech-library.eu/wp-content/uploads/2022/09/Tech.Library-Handbook-Latvian.pdf

Saite uz TECH.LIBRARY platformu https://www.tech-library.eu

Informāciju sagatavoja: Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga
Foto: Santa Eglīte