Ēnu dienā skolēni iepazīst Valmieras novada pašvaldību

Ēnu diena Valmieras novada pašvaldībā

4. aprīlī norisinājās Ēnu diena, tajā iesaistījās arī Valmieras novada pašvaldība, iepazīstinot 21 skolēnu gan no Valmieras novada, gan apkārtējiem novadiem (Cēsu, Siguldas, Smiltenes) ar darbu pašvaldībā.

Ēnu diena iesākās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika stāstījumu par pašvaldības darbu, struktūru, budžetu, paveikto un plānoto attīstībā, kā arī iepazīstināja ēnas ar novada veiksmes stāstiem uzņēmējdarbībā, kultūrā, sportā, izglītībā.

Lai pārliecinātos par nākotnes profesijas izvēli, skolēniem bija iespējams iepazīt dažādu pašvaldības speciālistu ikdienu. Ēnas uzņēma Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, Informācijas tehnoloģiju centrs, Valmieras bibliotēka, Attīstības pārvaldes ārējo sakaru organizatore un projektu vadītāja, Sporta pārvalde, Sociālo lietu pārvalde, Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa. Savukārt lielākais interesentu skaits bija pieteicies sekot līdzi Valmieras novada pašvaldības policijas darba ikdienai.

 Pašvaldības darbinieki ēnas iepazīstināja ar izglītību, kas nepieciešama, lai strādātu attiecīgajā amatā, pastāstīja par profesiju un pienākumiem, kā arī iesaistīja dažādos praktiskos uzdevumos – veidoja saturu pašvaldības komunikācijas kanāliem, apsekoja “Fiz-Kul-Tūre” jaunās sezonas 1. posma trasi, iepazina policista ikdienu kopā ar pašvaldības policijas patruļdienesta inspektoriem, dodoties kopīgās dežūrās pilsētā un nodrošinot sabiedrisko kārtību, piedalījās Halles Baha kora (Vācija) oficiālajā pieņemšanā un veica citus interesantus pienākumus.

Ēnu dienas noslēgumā bija patīkami saņemt skolēnu novērtējumu, cik darbs pašvaldībā ir aizraujošs un daudzveidīgs.

Ēnu diena ir organizācijas “Junior Achievement” karjeras izglītības pasākums 1.–12. klašu skolēniem. Tā mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām nozarēm un profesijām, lai palīdzētu jauniešiem pieņemt lēmumu par izglītības un profesijas izvēli nākotnē.