Par energotaupības pasākumiem Valmieras novada pašvaldībā

Gaujas tilts

Lai nodrošinātu energoresursu taupību un mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī ievērojot ilgtspējīgu ikdienas saimniekošanu, Valmieras novada pašvaldība ir noteikusi visām iestādēm veikt dažādus energotaupības pasākumus.

Pamanāmākie pasākumi: elektroenerģijas patēriņa samazināšana darba telpās un arī publiskajās ārtelpās, piemēram, ielu apgaismojuma regulēšana, strūklaku darbības pārtraukšana pašvaldības ūdenskrātuvēs, siltumenerģijas patēriņa samazināšanas nolūkā pēc iespējas atlikta apkures sezonas uzsākšana, telpās uzturamās gaisa temperatūras samazināšana, atstājot telpas un brīvdienās u.c..

Tāpat regulāri tiek aktualizētas tādas pašsaprotamas rīcības kā apgaismojuma izslēgšana atstājot darba vietu, pārliecināties, ka santehnika ir darba kārtībā, optimizēt un samazināt apgaismojuma intensitāti koplietošanas telpās, īstenojot pareizu vēdināšanu, lietot energotaupīgas elektroierīces, lietojot pašvaldības transportlīdzekļus, izmantot koplietošanu.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā tiek izslēgts ielu apgaismojums nakts stundās, iestādot taimeri no plkst. 24.00 – 5.00. Siltumenerģijas ekonomija tiks panākta samazinot gaisa temperatūru telpās, kur ikdienā nav nepieciešams uzturēties. Koplietošanas telpās uzstādīs apgaismojuma kustību sensorus.

Burtnieku apvienībā ielu apgaismojums apvienības teritorijā septembrī pagastos ielu apgaismojums tiek izslēgts no plkst. 23.00-05.00. Tiek atlikta apkures sezonas uzsākšana. Burtnieku apvienības pārvaldes telpās Burtniekos pēc remonta gaitenī uzstādīts apgaismojums ar kustību sensoriem, kā arī nelielie printeri, kas iepriekš atradās katrā kabinetā, aizvietoti ar divām energoefektīvākām multifunkcionālām iekārtām.

Kocēnu apvienībā samazināts ielu apgaismojums, Kocēnos katra otrā vai trešā lampa ir izslēgta un arī pārējos pagastos tiek izvērtēts, kuras lampas var izslēgt, lai saglabātu minimālo apgaismojumu iedzīvotāju un satiksmes drošībai. No 4. septembra Kocēnu dīķī ir izslēgta strūklaka, kura iepriekš tērēja salīdzinoši daudz elektroenerģijas. Skolām un bērnudārziem netiks atlikta apkures sezonas uzsākšana, savukārt citās pašvaldības iestādēs jau ieregulēts, ka ārpus darba laika telpās netiek uzturēta komforta temperatūra.

Mazsalacas apvienībā naktīs posmā no plkst. 24.00 līdz 5.00 tiek izslēgts ielas apgaismojums, atstājot ieslēgtas centru laukumu laternas, vēl daļu laternu paredzēts nomainīt uz ekonomiskākām, samazinot enerģijas patēriņu. Siltumu telpās samazinās par 1 grādu.

Naukšēnu apvienībā strūklakas ikdienā netiek darbinātas. Ielu apgaismojums ir aprīkots ar LED lampām. Apkures sezona minimālā režīmā izglītības iestādēs uzsākta septembrī. Savukārt siltums visās pašvaldības apsaimniekotajās telpās pēc iespējas tiek regulēts ekonomiskajā režīmā.

Rūjienas apvienībā atlikta apkures sezonas uzsākšana, arī skolās un bērnudārzos, jo lielākā daļa ēku ir siltinātas. Netiek darbinātas strūklakas. Ielu apgaismojums pagaidām nav samazināts, bet nepieciešamības gadījumā būs iespēja izslēgt lampas izlases kārtībā.

Strenču apvienībā jau iepriekš realizēti energoefektivitātes uzlabošanas projekti pašvaldības ēkām – skolai, bērnudārzam, administratīvajām ēkām. Mērķtiecīgi veikta apgaismojuma nomaiņa, ārā un iekštelpās ieviests LED apgaismojums. Pēc iespējas tiek atlikta apkures sezonas uzsākšana.

Valmieras pilsētā kā viens no galvenajiem taupības pasākumiem ir plānota telpu temperatūru samazināšanu par 1 grādu, kas dod apmērām 5% ietaupījumu. Vairākās skolās, bērnudārzos un pansionātos apkures sezona uzsākta jau septembra vidū, bet citās iestādēs tā pēc iespējas tiks atlikta. Ielu apgaismojums tiek samazināts jau no plkst. 22.00, iepriekš tas tika darīts no plkst. 24.00. Ēku pārvaldniekiem uzdots rūpīgāk uzraudzīt un analizēt enerģijas patēriņus, sekot līdzi telpu temperatūrai, apgaismojuma un elektrisko ierīču lietojumam