Elektroniskās izsolēs piedāvā iegādāties astoņus dzīvokļus Zilākalna ciematā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem Valmieras novada Zilākalnā, Zilākalna pagastā. Izsoļu objekti:

Izsoles norisinās elektroniski vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoļu paziņojumiem pievienoti arī dzīvokļu novērtējumi, kā arī dzīvokļus, iepriekš piesakoties, ir iespējams apskatīt. Izsolēm pretendenti var reģistrēties līdz 22.07.2024. plkst. 23.59.

Dzīvojamās mājas ir pieslēgtas Zilākalna centralizētājām inženierkomunikācijām: ūdens apgādei, kanalizācijai, elektroapgādei. Nav ierīkota centrālā siltumapgāde (izņemot dzīvokļus Miera ielā 3-25 un Imanta ielā 9-6). Dzīvokļu jaunajiem īpašniekiem jārēķinās, ka būs nepieciešami finansiāli ieguldījumi, lai veiktu remontdarbus un nodrošinātu sev komfortablus un mājīgus dzīves apstākļus. Pašreiz dzīvokļi ir nolietoti un sliktā stāvoklī, tomēr šī ir iespēja iegādāties mājokli par zemu cenu un atjaunot pēc savām iespējām un vēlmēm.

Valmieras novada Zilākalna ciemats izveidots 1950. gadu beigās, kad sākās Zilākalna purva kūdras krājumu izpēte. Šajā laikā uzceltas pirmās barakas kūdras fabrikas „Zilaiskalns” strādniekiem, arī skola un slimnīca. Dzīvojamās mājas galvenokārt šajā ciematā būvētas laika posmā no 1960. līdz 1980. gadam.

Šobrīd Zilākalnā apkārtējās apbūves kvalitāte un pieguļošās teritorijas labiekārtojums, kā arī publiskā infrastruktūra uzskatāma par apmierinošu. Iedzīvotāju skaits Zilākalna pagastā – 693. Pirmsskolas izglītības apguvi nodrošina Jura Neikena Dikļu pamatskola (kā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Zilākalnā), bet vispārējo izglītību skolēni var apgūt: Dikļos, Valmierā, Kocēnos u.c. Sabiedriskā transporta nodrošinājums vērtējams kā labs. Zilākalna ciemats atrodas 15 km attālumā no Valmieras pilsētas. Līdz tuvējai Jura Neikena Dikļu pamatskolai Dikļos – 10 km.

Zilākalnā darbojas nelieli pārtikas un rūpniecības preču veikali, aptieka, kā arī tiek nodrošināta valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamība Zilākalna pagasta bibliotēkā. 2023. gada vasarā pašvaldība LEADER projekta ietvaros veica teritorijas labiekārtošanas darbus pie Zilākalna karjera. 2024. gadā noslēdzās jaunā Zilākalna skatu torņa būvniecība un Veselības takas izveide, kas kopumā ar Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra piedāvājumu veido Zilākalnu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi.