Elektroenerģijas cenas izmaiņu dēļ no 1. aprīļa SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” stāsies spēkā augstāki ūdenssaimniecības tarifi

Ūdens krāns

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 2. marta padomes sēdē izskatījusi pašnoteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”. Tarifs gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumiem no š.g. 1. aprīļa pieaugs. Tarifu izmaiņas saistītas ar komersanta elektroenerģijas iepirkuma cenas izmaiņām, pārējās izmaksas tarifos netiek mainītas.

SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”  aprēķinājuši divus tarifus – līdz valsts atbalsta perioda beigām (š.g. 30. aprīlis) un pēc tā. No valsts atbalsta periodā piemērojamajiem tarifiem ir izslēgtas izmaksas par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem.

Salīdzinot ar šobrīd piemērotajiem tarifiem kopš 2021. gada 1. aprīļa, no 2023. gada 1. aprīļa SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,43 EUR/m3 jeb par 0,26 eiro augstāks, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,09 EUR/m3 jeb par 0,54 eiro dārgāks. Attiecīgi no š.g. 1. maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,52 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,22 EUR/m3.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas saistītas ar jauna līguma noslēgšanu. Beidzoties iepriekšējā līguma termiņam, komersants rīkoja publisku iepirkumu, kā rezultātā 2022. gada oktobrī tika noslēgts jauns elektroenerģijas piegādes līgums, izvēloties tā brīža tirgū viszemāko piedāvājumu. Līgums paredz darbības termiņu līdz š.g. 30. jūnijam.

Komersanta pašnoteiktie tarifi tiks piemēroti daļā no Komersanta darbības teritorijas – Valmieras novada Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemā. Sagaidāms ka šogad komersants iesniegs jaunu tarifu projektu, kurā tiks ievērtētas arī 2022. gada nogalē no bijušā Burtnieku novada pārņemto ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu izmaksas un pakalpojumu apjomi. Pašlaik šajās sistēmās līdz jaunu tarifu apstiprināšanai tiek piemēroti SIA “BN KOMFORTS” SPRK 2019. gada 23. maijā apstiprinātie tarifi.

Saskaņā ar apstiprinātajiem SPRK tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumiem, ūdenssaimniecības komersantiem ir tiesības pašiem noteikt tarifus un iesniegt tos vērtēšanai SPRK, ja mainījusies iepirktās elektroenerģijas cena. Šis regulējums attiecas gan uz situāciju, kad elektroenerģijas cena pieaug, gan, tad, kad tā samazinās. Attiecīgi, tiklīdz komersanta aktuālā elektroenerģijas iepirkuma cena būs zemāka par 2023. gada 1. aprīļa tarifā ietverto un plānotās cenas izmaiņas veidos tarifa samazinājumu vairāk par 10 %, komersantam būs pienākums aprēķināt jaunu – zemāku pašnoteikto tarifu.

Pašnoteiktos tarifus SPRK vērtēšanai SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniedza š.g. 16 .februārī. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Kopumā (uz 03.03.23.) SPRK vērtēšanā ir 7 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

*SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija