Ekoskolu vides izglītība pandēmijas gadā

Liela daļa aizvadītā mācību gada šogad norisinājās, laiku pavadot ārpus skolas. Tas bija iemesls izmaiņām arī Ekoskolu vides izglītības formātā. Dzīvojot līdzi gada norisēm un Covid-19 diktētajām iespējām, katra izglītības iestāde meklēja iespējas padziļinātai vides izglītībai un gan skolā, gan ārpus tās.

Mācību gada sākumā, iesaistoties visām Valmieras Ekoskolām, kopīgi izdevās ikgadējais jauniešu velobrauciens “Velosipēds vieno”, rosinot tā dalībniekus uz savstarpēju sadraudzību, novērtējot atpūtu dabā, izglītojoties par velodrošību, kopā ar policijas tēlu Runci Rūdi apmeklējot Ekobērnudārzus “Vālodzīti” un “Krācītes”, novērtējot velobraukšanu kā klimatam draudzīgu pārvietošanās veidu, kā arī kopīgi pārrunājot un izvērtējot pilsētas veloinfrastruktūru.

Valmieras 2.vidusskoas Ekoskolēni tematiski atzīmēja gan Meža, gan Ūdens dienu, apgūstot ar šīm tēmām saistītus vides jautājumus. Februārī tika svinēta Silto džemperu diena, aktualizējot ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. Aprīlī, sakopjot gan skolas, gan piemājas teritorijas, jaunieši iesaistījās Lielajā Talkā. Tika rīkota gan fotoorientēšanās, gan viktorīna, gan ar atkritumu tematiku saistītas Rīcības dienas. Jaunieši rīkoja arī “Labo darbu nedēļu”, veicot dažādus noderīgus darbus gan skolai, gan Valmierai. Veicinot veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, jaunieši plānoja arī ar kājām un velosipēdu veicamus Valmieras un tuvākās apkārtnes tūrisma maršrutus.

Valmieras ZAĻĀS SKOLAS skolēnu un pirmsskolēnu īpašie šī gada notikumi bija dalība Latvijas Ornitoloģijas biedrības Gada putna zīmējumu konkursā “Laukirbe”, kuru tās noslēgtā dzīvesveida dēļ ir redzējis vien retais. Taču, darbojoties arī lielākā sadarbības projektā, ZAĻĀS SKOLAS jaunieši ar prieku iesaistās arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas zemes mākslas projektā “Maģistrāle PĻAVA”, pašu rokām izgatavojot un teritorijā uzstādot dažādām apputeksnētāju sugām piemērotu bišu māju.

Vides līdzdalības akcijās šogad aktīvi iesaistījās arī Valmieras Viestura vidusskola un Valmieras Pārgaujas sākumskola, piedaloties gan Lielajā Talkā, gan Zemes dienā, gan veselīgu dzīvesveidu rosinošās iniciatīvās pilsētvidē. Neskatoties uz attālināto studiju procesu, arī Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības Zaļais virziens pētīja un izmēģināja bezatkritumu dzīvesveidu, iesaistījās Lielajā Talkā, sociālo tīklu sekotājus rosināja videi draudzīgam dzīvesveidam, kā arī attīstīja ideju par Absolventu parka izveidi Valmierā, rīkoja telpaugu lološanas meistarklasi.

Viena no īpaši aktīvām Ekobērnudārza “Vālodzīte” izlolotām un izdzīvotām aktivitātēm bija aprīlī notikusī Zemes diena, kuras laikā mazie vālodzēni pētīja zemi, stādīja tajā pašu izaudzētos dēstus, kopa, izzināja un smēlās spēku jaunam pavasarim un vasarai. Arī Ekobērnudārza “Krācītes” bērni šajā mācību gadā darbojās ar zemes lietām, rudenī izglītojoties par dabu Valmieras “Meža dienu” pasākumā, kā arī rūpējoties par vidi un izglītojoties par vidi visa gada garumā.

Šajā mācību gadā sākas arī Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas universitāšu sadarbības projekts “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgām un ilgtspējīgām kopienām”, kurā Valmiera un tās Ekoskolas ir projekta sadarbības partneri Latvijā.

No Valmieras 2020.gada Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Starptautisko Ekoskolu Zaļo karogu piešķīra Valmieras 2.vidusskolai, privātajai pamatskolai “ZAĻĀ SKOLA” un bērnudārzam “Krācītes”. Latvijas Ekoskolu sertifikāts bija piešķirts bērnudārzam “Vālodzīte”, Valmieras Viestura vidusskolai, Valmieras Pārgaujas sākumskolai un Vidzemes Augstskolai. Pateicība 2020./2021.mācību gadā piešķirta Valmieras sākumskolai.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 56 000 izglītības iestādes visā pasaulē.

FOTOGALERIJA