Ekoskolu apbalvojumus saņem desmit izglītības iestādes Valmieras novadā

Ekoskolu karogi

13.septembrī norisināsies ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, apbalvojot 180 izglītības iestādes visā Latvijā. Apbalvojumus saņems arī desmit Valmieras novada izglītības iestādes.

Pateicību saņems Valmieras sākumskola un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola. Ekoskolas sertifikātu saņems Trikātas pamatskola un Valmieras Viestura vidusskola. Piecas izglītības iestādes – privātā pamatskola Zaļā skola, Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” un “Krācītes”, Ziemeļvidzemes pamatskola un Vidzemes Augstskola – iegūs Ekoskolu zaļo karogu. Īpašs prieks ir par Rūjienas pirmskolas izglītības iestādi “Vārpiņa”, kurai pirmo reizi piešķirts visaugstākais Ekoskolu novērtējums – Ekoskolu vēstnieka statuss. Ekoskolu vēstnieka statusu ik gadu saņem tikai dažas izglītības iestādes par īpaši veiksmīgu Ekoskolu programmas īstenošanu iestādē.

Skolotāji iegulda savu laiku, lai pielāgotu mācību programmu Ekoskolas programmai un lai ietvertu Ekoskolas tēmu savā mācību saturā. Ekopadome, kurā ir gan skolēni, gan skolotāji, rīko dažādus pasākumus skolās, lai informētu ne tikai visus skolēnus, bet arī apkārtējo sabiedrību par vidi saistītiem jautājumiem. Lepojamies ar Valmieras novada izglītības iestādēm, skolotājiem un skolēniem, kas mācību procesā diskutējot par vidi, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgiem risinājumiem, veido paaudzi, kas ir zinoša par vides tēmām un vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē un plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 185 izglītības iestādēm – no pirmskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu programma vieno ap 48 700 izglītības iestāžu 73 valstīs. Zaļais karogs ir starptautiski atpazīstama kvalitātes zīme, kas plīvo pie Ekoskolām visā pasaulē, savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir nacionāla līmeņa apbalvojums. Ekoskolu apbalvojumu piešķir uz vienu mācību gadu, tādēļ katru reizi tas ir jāiegūst no jauna, turpinot īstenot Ekoskolu programmu izglītības iestādē.

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Programmu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2023.gadā” (Nr. 1-08/54/2023) ietvaros.