Ēkai Stacijas ielā 26 paaugstinās energoefektivitāti

Septembra beigās pašvaldības īpašumā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Stacijas ielā 26 tiek uzsākta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Darbus veiks, lai samazinātu ēkas kopējo enerģijas patēriņu, uzlabotu tehnisko stāvokli un padarītu to arī vizuāli pievilcīgāku.

Septembra beigās pašvaldības īpašumā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Stacijas ielā 26 tiek uzsākta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Darbus veiks, lai samazinātu ēkas kopējo enerģijas patēriņu, uzlabotu tehnisko stāvokli un padarītu to arī vizuāli pievilcīgāku.

Pašvaldības īpašumā esošās  ēkas energoefektivitātes paaugstināšana paredz tās ārsienas, cokola un pamatu siltināšanas darbus.

Ēkas pirmajā stāvā darbojas vairākas sociālās jomas nevalstiskās organizācijas –  biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs”, kas nodrošina Labdarības zupas virtuvi, Dienas centru bērniem, pakalpojumu “Mazgāmutis” un sniedz citus sociālos pakalpojumus, kā arī biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Valmieras nodaļa, kas nodrošina Apģērbu apmaiņas istabas darbību, sniedz pakalpojumu “Veselības istaba”, izsniedz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros pārtikas un higiēnas pakas un darbojas tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts.  Pārējos stāvos atrodas dzīvokļi, tajā skaitā arī vairāki sociālie dzīvokļi, kas tiek piešķirti, ja personai ir nepieciešamība un Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ir atzinusi par trūcīgām vai maznodrošinātām.

 Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas ēkā samazināsies uzturēšanas izmaksas un būs patīkamāk atrasties gan tajā esošo nevalstisko organizāciju darbiniekiem un to piedāvāto pakalpojumu saņēmējiem, gan arī tās iedzīvotājiem.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu paredzēts pabeigt 2021.gada vasarā. Atbilstoši iepirkumam darbus veiks SIA “Ekers” par kopējo līgumsummu 248 977,50 EUR ar PVN.

Darbi tiks īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros, projekts “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/002.

Projekta kopējās izmaksas ir 324 502,68 EUR, ERAF finansējums 275 827,28 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 38 940,32 EUR, valsts budžeta finansējums 9 735,08 EUR.