EEN Latvija LIAA birojs aicina uz informatīvo pasākumu “ES Finanšu dienas 2022. gadā”

Aicinām uzņēmējus uz informatīvo pasākumu “ES Finanšu dienas 2022. gadā”, kas Latvijā notiks piektdien, 22. aprīlī, plkst. 9.00 tiešsaistē.

Piedaloties pasākumā, interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par par jaunajām Eiropas Savienības (ES) uzņēmējdarbības atbalsta programmām InvestEU, Eiropas Inovācijas padomi (European Innovation Council) un Vienotā tirgus programmu (Single Market Programme), kuras ietvaros darbojas arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN).

EEN pārstāve Sandra Veckāgane informēs par dažādiem atbalsta veidiem uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kā arī faktoriem, kas veicina labvēlīgas uzņēmējdarbības vidi: Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, Erasmus jaunajiem uzņēmējiem un palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos.

Plašāka pasākuma programma.

Saskaņā ar ES budžetu 2021.–2027. gadam ir uzsāktas jaunas ES programmas. Finanšu iestādes, valsts attīstību veicinošas bankas, uzņēmējdarbības atbalsta struktūras un informācijas izplatītāji vēlas iegūt tiešu informāciju par jaunajām ES uzņēmējdarbības atbalsta programmām.

Pasākumu organizē Eiropas Komisijas dienesti un pārstāvniecības, kā arī galvenie īstenošanas partneri. Par jaunajām finanšu un atbalsta programmām ieinteresētajām personām tiks pastāstīts tīmekļsemināros. Šo semināru laikā būs arī iespēja uzdot jautājumus ekspertiem.

Informācija par pasākumu un reģistrācija atrodama šeit.

Informāciju sagatavoja: EEN Latvija LIAA birojs