Ēdināšanas maksas atvieglojumi bērniem privātajās izglītības iestādēs

Veselīgs uzturs

29.jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem privātajā izglītības iestādē”. Saistošie noteikumi paredz atbalstu bērniem ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm, radot vienlīdzīgākus apstākļus visiem izglītojamiem Valmieras novada izglītības iestādēs neatkarīgi no iestādes dibinātāja.


Ēdināšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā bērniem ar invaliditāti:

  • pirmsskolas vecuma bērniem visām ēdienreizēm, bet ne vairāk kā 2,50 EUR dienā;
  • 1.-4. klašu skolēniem pusdienām, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai, bet ne vairāk kā 2 EUR dienā;
  • 5.-6. klašu skolēniem pusdienām, bet ne vairāk kā 3 EUR dienā;
  • 7.-9. klašu vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas skolēniem, bet ne vairāk kā 3 EUR dienā.

Ēdināšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm:

  • pirmsskolas skolēniem visām ēdienreizēm, bet ne vairāk kā 1,25 EUR dienā;
  • 1.-4. klašu skolēniem pusdienām, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai, bet ne vairāk kā 1 EUR dienā;
  • 4.-6. klašu skolēniem pusdienām, bet ne vairāk kā 1,50 EUR dienā;
  • 7.-9. klašu vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem, bet ne vairāk kā 1,50 EUR dienā.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus no 2023./2024. mācību gada būs iespējams saņemt, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei. Ja atvieglojums piešķirams daudzbērnu ģimenei, tad jāpievieno arī Goda ģimenes apliecības kopija.


Iesniegums būs pieejams Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti”.


Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu Sociālo lietu pārvalde pieņems viena mēneša laikā.


Ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķirs vienu reizi mēnesī 10 darba dienu laikā pēc tam, kad likumiskais pārstāvis Sociālo lietu pārvaldei iesniegs rēķinu par iepriekšējā mēnesī izglītības iestādē saņemto ēdināšanas pakalpojumu, apliecinājumu par dienām, kurās bērns apmeklējis izglītības iestādi.


Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.