E-adrese – ērtāk, ātrāk un drošāk

ē-adrese

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru kopš 2019. gada valsts un pašvaldību iestādēm savstarpējai komunikācijai un saziņai ar klientiem piedāvā oficiālo elektronisko adresi (turpmāk  e-adresi), kas būtiski paplašina digitāli sniedzamo un saņemamo pakalpojumu klāstu, nodrošina ērtāku, ātrāku un drošāku dokumentu apriti un ļauj oficiālo saziņu ar klientu īstenot pilnībā elektroniski, kā arī rada līdz šim nebijušas iespējas valsts pārvaldei droši sniegt, uz sabiedrības vajadzībām vērstus, pakalpojumus proaktīvā veidā.

Valmieras novada pašvaldība turpina strādāt, lai ieviestu e-adresi ikdienas saziņā:

  • izveidota īpaša sadaļa pašvaldības mājaslapā “E-saziņa ar pašvaldību”, kur pieejama informācija arī par e-adreses izveidošanu un lietošanu; 
  • pakalpojumu aprakstos, kur tie neparedz tikai klātienes pakalpojumu sniegšanu, e-adreses kanāls tiek norādīts kā pirmais;
  • šobrīd e-adreses lietotājiem jau ir iespēja trīs mūsu pašvaldības pakalpojumus (pabalsts daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei; pašvaldības īpašuma atsavināšana; pašvaldības atteikuma no pirmpirkuma tiesībām saņemšana) saņemt, aizpildot tiešsaistes e-formas mājaslapā; 
  • darbs pie e-formu izstrādes sadarbībā ar VRAA turpinās – tuvākajā laikā e-adreses lietotāju ērtībām tiks izveidota e-forma, kuru aizpildot īpašnieks varēs pieprasīt dzēst ziņas par elektroniski deklarēto dzīvesvietu personām, kas deklarētas viņa īpašumā.

Juridiskajām personām e-adreses lietošana būs obligāta no 2023. gada 1. janvāra. Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju izveidot to jau tagad, lai turpmāk to izmantotu pakalpojumu pieteikšanai un saņemšanai! E-adreses priekšrocība – iedzīvotājs var sazināties ar pašvaldību sev ērtā laikā un vietā.

E-adreses lietošana ir būtisks solis digitālās transformācijas ceļā, kas atvieglo darbu gan valsts pārvaldei, gan klientiem, optimizē izdevumus, ļauj vieglāk un ērtāk pārvaldīt dokumentus un uzglabāt tos vienotā sistēmā, kā arī sekmē klientu apkalpošanas vai pakalpojumu saņemšanas pieredzi valsts un pašvaldību iestādēs. Tāpat, tas ir ilgtspējīgs un videi draudzīgs, “zaļš” risinājums, jo tiek aizsargāti dabas resursi papīra ražošanai, apdrukai, iepakošanai un transportēšanai. Turklāt tas ir divpusējs ieguvums, jo valsts pārvaldes darbinieki e-adresē digitāli saņemtu informāciju var ātrāk apstrādāt, notiek automātiska informācijas reģistrācija, nav jātērē lieks laiks, pārvēršot papīra saraksti digitālā formātā vai apstrādājot saņemto e-pastu utt. Tas ir arī nodokļu maksātāju naudas ietaupījums, jo to laiku, ko darbinieks pavada, sagatavojot ziņojumu, tajā skaitā katru papildu stundu, apmaksā sabiedrība. Un galvenokārt, – tā ir saziņas drošība, kas ir būtiska mūsdienu notikumu kontekstā.