Dzimuši Valmieras novadā – turpinājums (2023)

Dzimuši Valmieras novadā – turpinājums (2023)

Dzimuši Valmieras novadā – turpinājums (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Volatus”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Sniegt ieguldījumu kultūras procesu papildināšanā,  godināt un izcelt kultūras, īpaši aktiermākslas bagātību Valmieras novadā. Laikmetīgā teātra “Volatus” materiālās bāzes pilnveidošana.
Paveiktais: Iegādātas mēbeles, uzlabojot  laikmetīgā teātra “Volatus” izrāžu estētisko noformējumu. Godināta izcilās novadnieces Marijas Pēkšēnas piemiņa ar pasākumu “Godinām Mariju Pēkšēnu”.