Dziesmu un Deju svētkos – 1348 dalībnieki no Valmieras novada

Raksti, kuros atklājas pasaules kārtība, vārdi, kas gaismu sauc, dziesmas, kur sidraba birzs aug, un īpašā kopābūšanas sajūta. 30. jūnijā Rīgā sāksies XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kuros dziedās, dejos, spēlēs un tautas lietišķās mākslas prasmes izrādīs arī 1348 dalībnieki no Valmieras novada, pārstāvot 59 amatiermākslas kolektīvus.

Visvairāk ir koristu – 566 dalībnieki, kuri dzied 17 koros. No tiem divi ir sieviešu kori, viens – vīru koris, 12 – jauktie kori un divi – senioru kori.

537 dalībnieki pārstāvēs 21 Valmieras novada deju kolektīvu. No tiem septiņi ir jauniešu deju kolektīvi, 12 – vidējās paaudzes deju kolektīvi un divi – senioru deju kolektīvi.

135 dalībnieki svētkus ieskandinās un pavadīs piecos pūtēju orķestros.

Valmieras novadu pārstāvēs arī trīs koklētāju ansambļi ar kopā 16 dalībniekiem.

Prasmīgo roku darbu izrādīs 43 dalībnieki no piecām tautas lietišķās mākslas studijām.

Īpašajam skanējumam pievienosies trīs tautas mūzikas kapelas un viena folkloras kopa kopā ar 25 dalībniekiem.

Svētkos dzirdēsim arī četrus vokālos ansambļus, no tiem viens ir mazākumtautības kolektīvs, kopā ar 26 dalībniekiem.

Vissenāk dibinātie kolektīvi ir jauktais koris “Trikāta”, kas dibināts 1865. gadā, šie korim “Trikāta” būs jau 26. Dziesmu un Deju svētki. Nākamais senākais kolektīvs ir 1945. gadā dibinātais TDA “Gauja” – svētkos piedalīsies 17. reizi. TLMS “Valmiera” dibināta 1946. gadā, svētkos piedalīsies 7. reizi. Jauktais koris “Salaca” radies 1947. gadā un svētkos piedalīsies 15. reizi. Pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs” dibināts 1950. gadā, un šie kolektīvam būs 16. Dziesmu un Deju svētki. 1952. gadā dibinātais vīru koris “Imanta” svētkos piedalīsies 15. reizi.

Savukārt jaunākie kolektīvi, skatoties pēc dibināšanas gada, ir lietišķās mākslas studija “Trikāta” (2022. gads), senioru deju kolektīvs “Gauja FIX” (2018. gads), jauniešu deju kolektīvs “Oga” (2017. gads), tautas mūzikas kapela “Rotas muzikanti” (2017. gads) un folkloras kopa “Sēlene” (2016. gads).

Jaunākā svētku dalībniece no Valmieras novada ir deviņgadīgā koklētāja, savukārt cienījamākais vecums ir 92 gadi, kundzei Valmieras novadu pārstāvot koristu rindās.

Jaunākajai kolektīva vadītājai ir 28 gadi, cienījamākais vecums – 83 gadi.

Valmieras novadu Dziesmu un Deju svētkos pārstāvēs koklētāju ansambļi: Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis, Valmieras Mūzikas skolas jaunāko klašu koklētāju ansamblis, Valmieras Mūzikas skolas vecāko klašu koklētāju ansamblis; kori: Dikļu Kultūras centra sieviešu koris “Lira”, Trikātas Kultūras nama jauktais koris “Trikāta”, Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera”, Mazsalacas Kultūras centra jauktais koris “Salaca”, Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”, Vaidavas Kultūras un amatniecības centra jauktais koris “Vaidava”, Valmieras Kultūras centra jauktais koris “Valmiera”, Valmieras Kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”, Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”, Valmieras Kultūras centra sieviešu koris “Jumara”, Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”, Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris “Skan”, Valmieras Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Bonus”, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Pārgauja”, Valmieras Viestura vidusskolas jauktais koris, Valmieras 5.vidusskolas jauktais koris “Putni”, Valmieras tehnikuma jauktais koris; pūtēju orķestri: Dikļu Kultūras centra pūtēju orķestris “Dikļi”, Rūjienas Kultūras centra pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs”, Strenču Kultūras centra pūtēju orķestris “Strenči”, Valmieras Kultūras centra pūtēju orķestris “Signāls”, Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris; tautas deju kolektīvi: Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti”, Ēveles Tautas nama senioru deju kolektīvs “Ēvele”, Kauguru pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri”, Kocēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši”, Matīšu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”, Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Oga”, Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Skaņaiskalns”, Mazsalacas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lībieši”, Naukšēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Naukšēni”, Rūjienas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Denči”, Rūjienas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”, Valmieras novada Strenču Kultūras centra VPDK “Tīne”, Trikātas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls”, Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gauja FIX”, Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”, Valmieras Kultūras centra Tautas deju ansambļa “Gauja” studija, Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva “Agrā Rūsa” un “Pastalnieki” apvienotais sastāvs, Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”, Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”, Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pērkonītis”; Sēļu Tautas nama folkloras kopa “Sēlene”; Sedas Kultūras nama krievu tautas ansamblis “Sudāruška”; tautas lietišķās mākslas studijas: Rencēnu pagasta kultūras nama aušanas studija “Rencēni”, Mazsalacas Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Mazsalaca”, Valmieras Valsts ģimnāzijas tautas lietišķās mākslas studija “Riekums”, Trikātas Kultūras nama lietišķās mākslas studija “Trikāta”, Valmieras Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Valmiera”; tautas mūzikas kapelas: Rūjienas Kultūras centra Tautas mūzikas kopa “Rūvenes aure”, Rencēnu Kultūras nama kapela “Rotas muzikanti”, Sēļu Tautas nama tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti”; vokālie ansambļi: Kocēnu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Imera”, Mazsalacas Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Ēra” un Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”.

Lai izturība, kopābūšanas prieks un neatkārtojamā Dziesmu un Deju svētku sajūta ikvienam Valmieras novada amatiermākslas kolektīva dalībniekam, ikvienam, kurš palīdzēs svētkiem būt, un ikvienam, kurš svētkus piedzīvos kopā ar dalībniekiem!

Jāpiemin, ka laukumā starp Valmieras Kultūras centru un tirdzniecības centru “Valleta” aicinām 8. jūnijā uz lielā ekrāna tiešraidē no plkst. 22.00 līdz 00.30 skatīties deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” un 9. jūnijā no plkst.19.30 līdz 23.30 – noslēguma koncertu “Kopā augšup”. Būs sēdvietas, bet aicinām arī ņemt līdzi pledu vai cita veida sēžamo. Tāpat arī būs iespēja iegādāties uzkodas un dzērienus.

Informācija par kolektīvu svinīgu pavadīšanu uz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem – jau drīzumā.