Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā

Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā

Dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā

Projekta nosaukums: Sabiedriskā tualete un dzeramā ūdens brīvkrāns Valmiermuižas parkā

Projekta īstenošanas vieta: Valmiermuižas parks, Dzirnavu iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads

Projekta pieteicējs: Biedrība “Valmiermuižas kultūras biedrība”

Īss projekta kopsavilkums: Valmiermuižas parkā tiks uzstādīta bezmaksas, diennakti pieejama sabiedriskā tualete un dzeramā ūdens brīvkrāns.

Projekta un tā nepieciešamības apraksts:

Valmiermuižā jau 11 gadus norisinās aktīva kultūrvēsturiskās un sociālās vides atdzimšana. Tiek veikta gan ceļu atjaunošana, gan teritorijas sakopšana, gan organizēti saturiski bagāti un izglītojoši atpūtas, tūrismu, uzņēmējdarbību aktivizējoši pasākumi. Parka apmeklētāju skaitam pieaugot, par ikdienas vajadzību ir kļuvusi sabiedriskās tualetes pieejamība.

Pēc Valmiermuižas torņa un parka attīstības darbnīcas „Jaunā Eiropas Valmiermuiža”, ko Valmiermuižas kultūras biedrība rīkoja 11.08.2022., piedaloties dažādu nozaru speciālistiem, vietējai kopienai un pašvaldības pārstāvjiem, tika izvirzītas dažādas idejas infrastruktūras uzlabošanai, tai skaitā arī nepieciešamība pēc brīvi pieejama dzeramā ūdens un labierīcībām, kas uzlabotu vietējās kopienas un Valmiermuižas parka viesu laika pavadīšanu šajā teritorijā, kā arī sakārtotu publisko vidi.

Projekts paredz pilnveidot Valmiermuižas parka labiekārtojumu ar tā vēsturiskajā vidē iekļaujošu un visām sabiedrības grupām visu diennakti pieejamas bezmaksas sabiedriskās tualetes un dzeramā ūdens brīvkrāna uzstādīšanu. Parkā paredzēts uzstādīt modulāru sabiedriskās tualetes ēku, kas tiks pievienota gan centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam, gan elektrībai. Tualetes ikdienas uzturēšanu nodrošinās Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvalde.

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 30 000 EUR

Pašvaldības atbildīgo speciālistu vērtējums

Pieteikums tika vērtēts un bija nodots arī publiskajai balsojuma aptaujai jau Pašvaldības 2022. gada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā. Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums pārsniedz konkursā pieejamos līdzekļus. Dzeramā ūdens brīvkrāna uzstādīšana kā atsevišķa aktivitāte atbilst Pašvaldības 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikumam. Tādēļ projekta ieviešanas gadījumā rekomendējams Valmiermuižas parkā uzstādīt dzeramā ūdens brīvkrānu.

Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas lēmums

Sazinoties ar iesniedzēju grupas pārstāvi un saņemot atbalstu sadarbībai par projekta pieteikuma izmaiņām, atbalsta projekta idejas – dzeramā ūdens brīvkrāna ierīkošanas – virzīšanu līdzdalības budžeta publiskajam balsojumam. Labvēlīga publiskā balsojuma rezultātā rosināt pašvaldībai lemt par Valmiermuižas parka publiskās tualetes iekļaušanu pašvaldības Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānos.