Droša Jaungada sagaidīšana

Jaunā gada sagaidīšana bieži vien piemāju pagalmos un publiskās vietās tiek atzīmēta ar salūtu. Atgādinām, ka, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kuru rezultātā var ciest cilvēki, dzīvnieki un īpašuma manta, ir jāievēro pirotehnisko izstrādājumu lietošanas noteikumi, kā arī jāizvairās no tirdzniecības vietām, kur pirotehnika tiek pārdota nelegāli.

PIROTEHNISKOS IZSTRĀDĀJUMUS AIZLIEGTS IZMANTOT:

  • citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
  • tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām;
  • tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
  • zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi;
  • tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
  • uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm;
  • tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām;
  • daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem svētku laikā, rīkoties uzmanīgi pašam un uzmanīt citus, darbojoties ar pirotehniku! Katru gadu salūtu laikā pazūd ļoti daudz dzīvnieku, tāpēc jāuzmanās ir katram – pat tādā gadījumā, ja mājdzīvnieks iepriekš nav izrādījis bailes no salūta radītajiem trokšņiem. Latvijā pašvaldību organizētie salūti, sagaidot Jauno gadu, šogad nenotiks epidemioloģisko drošības prasību dēļ. Svinot svētkus, neaizmirsīsim ievērot higiēnas prasības un esošos drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību!