Dronu izmantošana publisko pasākumu laikā

Drons

Bezpilota gaisa kuģu (turpmāk – dronu) lietojumu regulē Eiropas Savienības regulas 2019/947 “Par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām” 14.pants, likums “Par aviāciju” un 2021. gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”. Šo normatīvo aktu prasības attiecas uz ikvienu, kas veic lidojumus ar dronu, organizē lidojumus un kura īpašumā vai pārvaldībā ir drons. Nedrīkst aizmirst arī par datu aizsardzību, jo bez saskaņošanas filmēt un fotografēt trešo personu ir aizliegts!


Drona, kuru masa nepārsniedz 250 gramus, lietotājam Civilās aviācijas aģentūras portālā: https://e.caa.lv/ jāreģistrējas kā drona ekspluatantam. Reģistrācijas rezultātā tiek saņemts UAS ekspluatanta numurs, ar ko jāmarķē drons, ar kuru tiek veikts lidojums. Marķējumam jābūt nolasāmam, neizmantojot papildu iekārtas vai instrumentus.


Tīmekļvietnes https://www.caa.gov.lv/lv sadaļā “Informācija” atrodams plašāks uzziņas materiāls par droniem, kā arī zem virsraksta “Ierobežojumi gaisa telpā” atrodama saite https://www.airspace.lv/drones ar kartē iezīmētām konkrētām vietām virs kurām, veicot dronu lidojumus, obligāti jāsaņem objekta īpašnieka vai valdītāja atļauja.


Lai izvairītos no negadījumiem un informētu par drošību atbildīgos dienestus, dronu izmantošana publisku pasākumu laikā Valmieras novada pašvaldības teritorijā jāsaskaņo ar pašvaldību.


Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu dronu lidojumam pasākuma laikā virs tā norises vietas un horizontālā plaknē tuvāk par 50 metriem no šīs vietas, ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma pašvaldībā jāiesniedz iesniegums (atrodams pašvaldības tīmekļvietnes valmierasnovads.lv, sadaļā “Dokumenti” logā “Meklēt pēc vārda” ierakstot “dronu”), norādot visu tajā prasīto informāciju gan par pasākuma vietu un laiku, gan par drona tehniskajiem parametriem un tā ekspluatantu. Pakalpojuma aprakstu meklējiet pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Publiskie pasākumi” – “Saskaņojums bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā”.


Iesniegumu izskata Valmieras novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisija ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmums tiek nosūtīts uz iesniedzēja e-adresi (juridiskām personām) vai izmantojot iesniedzēja norādīto tālruni un/vai e-pastu, vienlaikus informācija tiek nosūtīta arī normatīvajos aktos noteiktajām atbildīgajām iestādēm.


Pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā ir tiesības ierobežot (Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi, V. daļas 33. un 34. punkts) dronu lidojumus publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa aktīvās norises laikā, ieskaitot objektīvi pamatotu laiku pirms un pēc pasākuma.


Par pārkāpumiem saistībā ar dronu lidojumiem paredzēta administratīvā atbildība likuma “Par aviāciju” 124.1 pantā noteiktajā kārtībā.


Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.447 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem” nosaka vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām. Ja nav veikta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana, izmaksas, lai atlīdzinātu zaudējumus, var būt ļoti augstas.

Foto: canva.com (ilustratīva nozīme)