Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 03.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 03.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 3.novembrī plkst.10.00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 03.11.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 03.11.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punkts
1693Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 01.07.2021. lēmumā Nr.5 (ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 5.§) “Par Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

Konsolidētā versija