Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 20.01.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 20.01.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis pirmdien, 2022.gada 20.janvārī plkst.13.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 20.01.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 20.01.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.1Par atbalstu projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle