Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 14.04.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 14.04.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 14.aprīlī plkst.15.30, Kocēnu Kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 14.04.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 14.04.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.255Par ziedojuma pieņemšanu

Pielikums
Baiba Tūtina
 2.256Par atbalstu projekta pieteikuma “Aprites ekonomikas koprades darbnīcas” iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle
 3.257Par neapbūvētu zemes vienību Dakstiņu ielā 1A, Valmierā, Valmieras novadāGints Bērtiņš