Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 10.03.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 10.03.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 10.martā plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 10.03.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 10.03.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.210Par atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībaiGuntis Gladkins
 2.Saistošie noteikumi Nr.42Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā”

Paskaidrojuma raksts
Saistošo noteikumu Nr.22 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 3.211Par komandējumu uz FrancijuBaiba Tūtina