Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 09.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 09.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 9.septembrī plkst.9.50, Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes protokols 09.09.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 09.09.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.Saistošie noteikumi Nr.12Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.11 konsolidētā versija
Iveta Pāže
 2. 286Par Valmieras novada pašvaldības vienreizējas dotācijas pieprasījumu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanaiInta Štefenberga