Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 09.05.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 09.05.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis 2024.gada 9.maijā plkst. 10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Tiešraide

Valmieras novada pašvaldības domes sēžu ieraksti

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma nosaukumsLēmuma Nr.Pieņemtais lēmums
1Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.04.2024. lēmumā Nr.239 “Par atbalstu projekta “Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā” iesnieguma iesniegšanai””

Konsolidētā versija

Pielikums
240Pieņemts
2Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Konsultatīvajā komisijā241Pieņemts
3Par SIA “ZAAO” pamatkapitāla palielināšanu242Pieņemts
4Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2023.gada peļņas izlietošanu un zaudējumu segšanu243Pieņemts
5Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu244Pieņemts
6Par regulēta sabiedrisko pakalpojuma līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību “VALMIERAS ENERĢIJA” par centralizētu siltumapgādes (siltumenerģijas ražošana) pakalpojuma sniegšanu

Pielikums
245Pieņemts
7Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Rietekļa ielas un siltumtrases Rietekļa ielā, Valmierā būvniecība” īstenošanai246Pieņemts