Pašvaldība / Dokumenti / Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs