Pašvaldība / Dokumenti / Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikums