Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras pilsētas Sporta nozares attīstības stratēģija 2021.–2025.gadam