Pašvaldība / Dokumenti / Pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikums